Virgül

,

Virgül

kesme işareti   '
ayraçlar [ ]  ( )  { }   
iki nokta :
virgül ,
kısa çizgi -
uzun çizgi
üç nokta   ...  . . .
ünlem işareti !
nokta .
soru işareti ?
tırnak işareti  
tek tırnak işareti  
noktalı virgül ;
eğik çizgi /
boşluk
Diğer Tipografik İşaretler
ve işareti &
yıldız işareti *
kuyruklu a @
ters eğik çizgi \
madde işareti
düzeltme işareti ˆ
derece °
denden işareti
ters ünlem işareti ¡
ters soru işareti ¿
kare işareti #
yüzde işareti %
paragraf işareti
türev işareti
çengel işareti §
tilde ~
alt çizgi _
Fikrî mülkiyet
telif hakkı simgesi ©
tescilli marka simgesi ®
marka simgesi
Para birimi simgeleri
$
Ayrıca bakınız
Diyakritik işaretler

Virgül (,) bir noktalama işaretidir.

Kullanım yerleri

Eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarının arasında kullanılır.

Sıralı cümleleri ayırmada kullanılır.

Hitap ve seslenme sözcüklerinden sonra kullanılır.

Yazışmalarda, başvuru yapılan makamın adından sonra kullanılır.

Ara söz ve ara cümlelerin, başında ve sonunda kullanılır.

Sayılarda, ondalık bölümü ayırmak için kullanılır.

Tırnak işareti içine alınmamış alıntı cümlelerden sonra kullanılır.

Bir olayın yer ve zamanı belirtilirken, yer adını tarihten ayırmak için kullanılır:

Adlaşmış sıfatlardan ve anlamca karışan öğelerden sonra kullanılır.

“Evet, hayır, peki” vb. sözcüklerden sonra kullanılır.

Ünlem sözcüklerinden sonra virgül kullanılabilir.

“ve, veya, ya da” gibi sözcüklerden önce ve sonra virgül kullanılmaz.

İkilemelerin arasında virgül kullanılmaz.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/1/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.