Veteriner hekim andı

Bir Veteriner hekim Wilson ve Maltese karışımı bir köpek yavrusunu muayene ederken.

Veter hekim andı, Veteriner hekimlerin mesleğe başlamadan önce içtikleri and. Bağlayıcı olmaktan çok simgesel ve deontolojik bir özellik taşır.[1]

Veteriner hekim andı Temmuz 1969'da Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği Delege Evi tarafından kabul edildi. Kasım 1999'da ve Aralık 2010'da değiştirildi. Yemin şöyledir.[2]

Veteriner hekimlik mesleğine kabul edilirken. Bilimsel bilgi ve becerilerimi, hayvan sağlığı ve refahının korunması yoluyla toplumun yararına, hayvanların ızdıraplarının önlenmesinde ve onlara yardım etmede, hayvan kaynaklarını korumada, halk sağlığının teşvikinde ve tıbbi bilgilerin ilerlemesinde kullanacağıma ciddiyetle and içerim.

Mesleğimi vicdanlı, onurlu ve veteriner tıp etiği ilkelerine uygun olarak icra edeceğim. Bilimsel bilgilerimi ve mesleki becerilerimi bir ömür boyu geliştirme yükümlülüğünü kabul ederim.

Kanadalı veteriner hekimler tarafından yapılan yemin, 2004 yılında Kanada Veteriner Hekimler Birliği tarafından hazırlandı. Bu yemin ile Amerikan Veteriner Hekimleri Birliğinin kabul ettiği yemin arasında ufak farklılıklar vardır. Yemin aşağıdaki gibidir:[3]

Veteriner tıp mesleğinin bir üyesi olarak, Bilimsel bilgi ve becerilerimi toplum yararına kullanacağım. Hayvan sağlığını ve refahını teşvik etmek, hayvanların ızdıraplarını dindirmek, kamu ve çevre sağlığını korumak ve karşılaştırmalı tıp bilgilerini ilerletmek için çaba göstereceğim. Mesleğimi vicdanlı, onurlu ve veteriner tıp etiği ilkelerine uygun olarak icra edeceğim. Mesleki bilgi ve yetkinliğimi geliştirmek için; kendimin ve mesleğin yüksek profesyonel ve etik standartlarını korumak için sürekli çaba göstereceğim.

Birleşik Krallıkta, veteriner hekimlik mesleğin icra edebilmek için Veteriner Hekimler Kraliyet Koleji'ne üye olmak gerekir. Üyelikte yapılan bildiri şöyledir:

Veteriner Hekimler Kraliyet Koleji üyeliğine haiz olmak üzereyim, Söz veriyorum ve ciddiyetle bildiriyorum ki: veteriner hekimler kraliyet kolejine tüm sadakatim ebedî kalacak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için tüm gücümle gayret göstereceğim. Her şeyden önce davranışlarımdaki doğruluğun meslek çalışmalarımı takip edeceğine ve bakımıma muhtaç tüm hayvanların refahı için çalışacağıma söz veririm.

Türkiyede ilk veteriner hekim andı 1981 yılında “Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılını Kutlama Programı” için Prof. Dr. Ferruh Dinçer tarafından uyarlanmıştır, 1997 yılında yine Ferruh Dinçer tarafından düzenlenmiş ve 25. Dünya Veteriner Hekimleri Birliği Kongresinde kabul edilmiştir. Sabit tek bir metin olmadığı gerekçesiyle Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından düzenlenen[4] and şöyledir.

Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma; Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma; Sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimi onurlandıracağıma; Mesleğimin dünya ölçüsünde geliştirilmesini hedefleyeceğime; bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma; Hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda bir hizmet sunmayı ilke edineceğime; İnsan ve hayvanların ortak malı olan çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma; Hasta sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma; onların sosyal durumlarını, siyasal eğilimlerini ve dini inançlarını gözetmeksizin, mesleki bilgimin gereğini yapacağıma; Sanatımı uygularken öğreneceğim sırları asla açıklamayacağıma; Bilisel yöntemlerden sapmadan; deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek tedavi ve araştırma yapacağıma; İnsanlığın değerleri, bilimin gerçeği, mesleğimin onuru önünde şeref sözü verir, and içerim.[5][6]

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.