Uzunlar, Balışeyh

Uzunlar
  Köy  
Kırıkkale
Ülke Türkiye Türkiye
İl Kırıkkale
İlçe Balışeyh
Coğrafi bölge İç Anadolu Bölgesi
Nüfus (2015)
 - Toplam 67
Zaman dilimi UDAZD (+3)
İl alan kodu 0318
İl plaka kodu
Posta kodu 71520
İnternet sitesi:
YerelNET sayfası

Uzunlar, Kırıkkale ilinin Balışeyh ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihçe

Milattan sonra V. ve VI. Yüzyıllarda Orta Asya tarihinde önemli rol oynamış olan Eftalit veya (Akhun) denilen Türk kavmi bu Abdal soyundandır. Moğol baskısıyla diğer Türk topluluklarıyla birlikte Anadolu’ya gelmişlerdir.

Abdallar, üç gruba ayrılır:

1- Fütüvvetçi derviş Abdallar. 2- Davar besleyip, ziraat işleriyle uğraşan Abdallar. 3- Musiki ile uğraşan Abdallar.

Rum yani Anadolu Türkmen Abdalları, Selçuklu ve Osmanlı devletinin kuruluşunda Anadolu ve Rumeli’de İslâmiyet ve Türklüğün yayılmasında önemli görevler üstlenmiştir. Hacı Bektaş Velî, Anadolu Abdalları’nın piri bilinir. Abdal Musa, Abdal Murad, Geyikli Baba, Kumral Abdal. Bunlar Ebû Müslim ve Seyyid Battal Gazi yolağında olup, savaşırlar. Fethettikleri yerin insanına sevgi ve hoşgörüyle yaklaşarak onları yönetimle kaynaştırırlardı.

Çalgıcı Türkmen Abdalların Orta Anadolu’da oturduğu yerler. Delice’ye bağlı Elmalı köyü, Keskin’in Denekdağı, Uzunlar köyü (idari bağlılıgını degiştirerek Balışeyh ilçesine geçmiştir.Abdal sözcüğü XII. ve XIV. Yüzyıllarda fütüvvetçi, âbid, zâhid, veli, sofu, derviş olarak kullanılır iken, XVII. yüzyılın ortalarında Osmanlı’da Kadızâdeler adlı âlimlerin din anlayışındaki katı tutumundan dolayı halk, mu***i ile uğraşanları inancı zayıf kimseler olarak tanımıştır. Bu nedenle de XVIII. Yüzyıldan itibaren Abdal kelimesi giyim kuşamı bozuk, dilenci manâsına kullanılmıştır. Kadızâdeler’in olumsuz propogandaları neticesinde işsiz kalan çalgıcı Abdallar, Türkmen beylerine sığınarak, düğün çalmışlar, sünnet yaparak geçimlerini sağlamışlardır. Günümüzde en ünlüleri Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Hacı Taşan’dır. Tarihsel Nitelikleri : Abdallar İslam dini ile Türklerin İslam öncesi şamanizmini şahıslarında birleştirmişlerdi. Eskiden Kök Tengri ile mânevî bağlantı kurabilen "kam karakteri" İslamlaşmayla beraber yerini abdala bırakmıştır.

Anadolu 'nun 11.yüzyıldan başlayarak Türkmen göçüne maruz kalması abdalları ve babaları da buraya getirmiştir. Sarı Saltuk gibi bazı abdallar Osmanlılardan önce Balkanlara geçerek dinsel etkinliklerde bulunmuşlardır. Baba İshak'ın 1239/1240'da Adıyaman bölgesinde başlattığı Babaî İsyanı Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflamasına ve Moğol saldırısına 1243'de karşı koyamayışına yol açmıştır.

Söğüt-Bilecik bölgesinde ortaya çıkan Osmanlı Beyliği'nde abdallar (Edebali, Geyikli Baba) Osmanlı Beylerine (Osman Gazi, Orhan Gazi) yakın duran kişilerdi. Osmanlı erken döneminde abdallar gerek Batı Anadolu, gerekse Balkanlardaki Hıristiyan nüfusun İslamlaşmasında etkili olmuşlardır. Bunda, İslamın değişmez şartlarını empoze eden kitabî yaklaşım yerine yerel geleneklerle uyuşmaya yatkınlık, yani yerel geleneklerle İslam geleneklerini uyum içine sokan tutumun payı belirleyiciydi.

15.yüzyılda abdallar giderek Osmanlı Devleti'nin merkezîleşme ve bürokratik bir imparatorluğa dönüşme sürecinin dışında kalmışlar, ve Sünnî İslam'ın Edirne ve 1453'ten itibaren İstanbul'da yerleşmesi sonucunda düzendışı bir niteliğe bürünmüşlerdir. İran'da Safevî Devleti'nin kurulması ve Kızılbaş etkinliğinin Anadolu'da yayılması ile birlikte abdallar Kızılbaş hareketiyle bütünleşmiştir Özellikleri :Bir abdal Allah hariç dünyadaki her şeyden vazgeçmiş kişidir. Abdallık mertebesine ermiş kişi hakikatın mutlak ve doğrudan bilgisine erişebilmektedir. Toplumsal bir şahsiyet olarak abdal zayıf, ezilmiş ve baskı altında olanlara yardım elini uzatan, ve dinsizlere (kâfirlere) karşı mücadele veren bir otoritedir. Daha ziyade göçebe Türkmenler arasında yaygın olan abdallar Selçuklu veya Osmanlı yerleşik devlet otoritesi karşısında çevre halkının hoşnutsuzluklarını dile getirmişler ve çeşitli isyan hareketlerinin başlatıcısı olmuşlardır.

Değişik kaynaklardan edinilen bilgiye göre bu sözcük, İran’da 11. ve 14. yüzyıllarda kaleme alınmış edebi metinlerde “derviş”, 15. yüzyıla ait metinlerde ise “divane” anlamında kullanılmıştır. Kimi zaman onlardan bahsedildiğinde de “ışık” sözcüğü kullanılmıştır. Daha sonraları Bektaşiliğin onu içine aldığı, bir kısmını değiştirdiği ve hatta erittiği yönünde görüşler de va

Coğrafya

Kırıkkale iline 22 km, Balışeyh ilçesine 12 km uzaklıktadır. dağlık bir arazi olup rakım 1650 ye kadar çıkmaktadır.köyün eteklerinden başlayarak denek dağı agaçlandırma sahası olup çam,meşe çıtçıt ve bodur çalılıklar oluşturmaktadır.köy yolu asvaltsız olup yapımı için gerekli çalışma başlatılmıştır.

İklim

Köyün iklimi, karasal iklim etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000 237
1997 218

Ekonomi

Temel mesleklerimiz; müzisyenlik, sepetçilik, saz yapımı, demircilik, sünnetçilik ve halk hekimliğidir. Abdal toplumunun kendi arasında konuştuğu bir dil vardır. Bu dilde bugün Orta Asya'nın çeşitli bölgelerinde kullanılan eski Türkçe sözcükler ile Farsça sözcükler bulunur.

Abdallar abdal olmayanlara genellikle geben derler. Abdalları yaşadıkları yerlerdeki komşuları onları adlandırmak için bölgelere göre değişen çeşitli ifadeler kullanmışlardır. Abdal, Carcar, vs gibi sözcükler bunlara örnek gösterilebilir.

Abdallar kendilerine aynı zamanda teber de derler.

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır.fakat nüfusun ve okuyan çocuk sayısınız az olması nedeni ile kullanılmamaktadır. okuyan çocuklar devlet tarafından tahsis edilen servis aracı ile balışeyh ilçesine gönderilir.Köyün içme suyu şebekesi vardır.rakımın yüksekligi ve de kayalık olmasından dolayı suları billur lezetinde olup ve her kapıda ayrı bir kaynak suyu bulunur ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köyde elektrik ve sabit telefon vardır.camisi olup imamıda vardır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.