Trakya (Roma eyaleti)

Anadolu'daki Trakya Bölgesi'nin konumu
MS 120 yılında Roma İmparatorluğu'nun Trakya eyaleti

Trakya (Yunanca'da: Θράκη - Thraki, Bulgarca'da: Тракия - Тrakiya ), MS 46 yılında oluşturulmuş Roma eyaleti.

Güneydoğu Avrupa'da yer alan Trakya, güney Bulgaristan, kuzeydoğu Yunanistan ve Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki topraklarını içeren tarihi çok zengin bir bölgedir. Türkiye sınırları içindeki yüzölçümü 23.764 km2 olan bu bölgenin üç deniz ile sınırı vardir; Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi.

Roma Eyaleti

Makedonya savaşları sırasında Roma ve Trakya arasında bir çatışma kaçınılmaz hale gelmişti. Makedonya'da yönetime hakim olanların beceriksizliği Trakya'daki otoriteyi sekteye uğratmış ve kabilelerin başına buyruk hareket etmelerine neden olmuştu. MÖ 168 yılındaki Pydna savaşı Makedonya'nın Roma otoritesine girmesi sonucunu doğurmuş ve böylece Trakya'nın yönetimi de Roma'ya geçmişti. Ne Trakyalılar ne de Mekedonyalılar Romanın bir sömürgesi olmaya hazır oldukların geçiş süreci boyunca çok sayıda isyan ortaya çıktı.

Tarih, gelecek yüzyıl boyunca Trakyanın oldukça yavaş ama kalıcı bir Roma eyaletine dönüşmesine şahit oldu. The tribe Başlangıçta Rhascuporis önderliğindeki Sapaei kabilesinin ön plana çıktığı görüldü. Rhascuporis daha çok Cumhuriyetin sonlarına doğru önce hem Pompey hem de Sezar'a ve Marcus Antonius ve Octavian'a karşı Cumhuriyetçilere verdiği destek ile tanınır. Bölgenin yönetimini Romalı efendileri adına ellerinde tutan ailelerin karıştığı skandallar ve taht kavgaları imparatorluğunilk yıllarına kadar sürüd.

Üçüncü Makedonya savaşı'nın ardından, Trakya Roma otoritesini tanımak zorunda kaldı. Trakya vasal devleti birkaç farklı kabileden oluşuyordu.

Trakya Krallığı kralı Roimitalkes III'ün karısı tarafından 46 yılında öldürülmesiyle birlikte Trakya önce Procuratorlar tarafından, sonra da Praetorian Prefectler tarafından yönetilen bir Roma eyaleti olarak düzenlendi. Romanın yönetim merkezi Perinthus olarak belirlendi ancak bölgelerin yönetimi valiye bağlı askeri görevlilerce sağlandı. Bölgenin büyük kentlerden yoksun oluşu yönetmeyi güçleştirse de Roma otoritesi giderek yayıldı. Romanizasyon bir devlet ideolojisi olmadığı için bölge gittikçe artan bir şekilde hellenize oldu.

Trakyadaki Roma otoritesi, Moesia'da konuşlu lejyonlar tarafından sağlanıyordu. Trakyadaki nüfusun çoğunlukla çiftçilerden oluşan yapısı ve Roma otoritesine olan uzaklığı, mevcut yerel güçlerin Moesia lejyonları tarafından desteklenmesini zorunlu klıyordu. Gelecek birkaç yüzyıl boyunca Trakya gittikçe artan bir oranda ve sıklıkta Germen göçmenlerin saldırılarına maruz kaldı. I. Justinianos'un saltanatı sırasında savunmayı güçlendirmek amacıyla 100'den fazla lejyon kalesi inşaa edildi.

Köken bilimi (etimoloji)

Trakya kelimesi Eski Yunanca trachea kelimesinden türemiştir ve "gırtlak, soluk borusu" anlamına gelmektedir. Günümüz Türkçesinde İstanbul ve Çanakkale'deki coğrafi oluşumlara, denizler arasındaki doğal deniz yolu bağlantılarına "Boğaz" denmesi de bu yüzdendir. Bir başka deyişle Trakya, "Boğazlar Ülkesi"dir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/2/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.