Tibet ekonomisi

Lhasa'daki çiftçi pazarı

Tibet ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanmaktadır. Kısıtlı ekilebilir alandan ötürü hayvancılık (özellikle Tibet Platosu'nda) yaygın olarak görülmektedir. Yetiştirilen hayvanlar; koyun, sığır, keçi, deve, yak, eşek ve attır. Tarımı yapılan temel ürünler ise arpa, buğday, karabuğday, çavdar, patates, yulaf, kanola, pamuk, meyve ve sebzelerdir. Ekonomi, tarım ve endüstrinin son yıllardaki koşut büyümesiyle çoklu bir yapıya kavuşmuştur.

Ekonomi

GSYİH'daki Büyüme
Yıl GSYİH (Milyar Yuan)
1994 5
2000 12
2004 20
2006 29
Kaynak:

Tibet'in 2008 yılındaki GSYİH'sı 39.6 milyar yuan olarak gerçekleşmiştir. Merkezi Çin Hükümeti, Tibet'i vergiden muaf tutmakta ve bölge yönetiminin giderlerinin %90'lık bölümünü karşılamaktadır.[1]

Tarla süren bir Tibetli çiftçi. Yaklar, Tibet'te tarla sürmede hala kullanılmaktadır

Tibet'in turizm gelirleri son yıllarda (özellikle Qingzang Demiryolu'nun Temmuz 2006'da tamamlanmasından sonra) büyük bir yükseliş göstermiştir. 2006 yılı içinde 150000'i yabancı olmak üzere 2.5 milyon turist[2] ağırlayan Tibet, 2000-2006 arası dönemde yılda ortalama %12 büyümüştür. Kişi başına düşen milli gelir 2006 yılında Tibet tarihinde ilk kez 10000 RMB'yi aşmıştır.[2]

2008'in ilk altı ayında ekonomik büyüme Lhasa ayaklanmalarının turizm, üretim ve tüketimi baltalaması nedeniyle yarıya düşmüştür. Böylece, bölge ekonomisi 2007'ye göre %7.4 büyümüş ancak bir önceki yıla göre %14.7 küçülmüştür.[3]

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.