Tefilin

        
Yahudilik

Tefilin veya tefillin, Musevi erkeklerinin bayram ve cumartesileri hariç, sol kol ve başlarına taktıkları, içlerinde Tevrat'tan bölümler içeren deriden yapılmış iki küçük kübik kutucuk. Ayrıca bu kutucuğun takılma törenine verilen isim.

Sol kolda kalbin hizasına ve başta iki gözün arasında alına takılan bu kutucukların içerisinde, deri üzerine el ile yazılmış Tevrat'tan bölümler bulunur. (Tesniye 4-9, Tesniye 13-21, Çıkış 13: 1-10 ve Çıkış 13: 11-16)

Tefilin, Cumartesi ve bayram sabahları dışında 13 yaşını doldurmuş her erkek Musevi tarafından, özel bir dua ile takılır.

Tefilin'in Sembolik Anlamı

Tanrı'nın adının geçtiği bu tomarları kalp hizasında koluna ve gözleri arasında alnına bağlayan bir Musevi; Kalbini, ellerini ve gözlerini kötü düşünce ve eylemlerden korumuş olur.

Wikimedia Commons'ta Tefilin ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/23/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.