Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ulus/Ankara
Genel bilgiler
Türü Bakanlık
Kuruluş tarihi 27 Mayıs 1939
Bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık
Adres Hakkı Turayliç Cad. 5
Emek, Ankara
Bütçe 24.164.820.000 (2017)[1]
Bakan Ahmet Arslan
Bakan Yardımcısı Yüksel Çoşkunyürek
Müsteşar Suat Hayri Aka
Genel ağ sayfası
udhb.gov.tr

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ulaştırma ve Haberleşme iş ve hizmetlerinin, karayolu yapımı ve teçhizatı ile ilgili hususlar hariç ve Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını, geliştirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve denetlemek görevi ile yükümlü olan bakanlıktır.[2]

Ulaştırma Bakanları

Görevleri

Tarihçe

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde birlikte yürütülen Nafıa Vekaleti, bir bölümü de İktisat Vekaletine bağlı olarak yürütülen Haberleşme ve Ulaşım hizmetleri 27 Mayıs 1939 yılında Ulaştırma Bakanlığı adı altında tek çatıda toplanmıştır.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ulaştırma ve haberleşmede ihtiyacın artması sonucu 27 Haziran 1945 tarihinde 4770 sayılı Kuruluş Kanunu ile Ulaştırma Bakanlığı'nın hizmet ve yetki sınırları genişletilmiştir.

13 Aralık 1983 tarihinde 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hızlı gelişen ulaşım ve haberleşme sektörüne yeni bürokratik düzenlemeler yapılmıştır.

9.11.1986 tarih ve 3322 sayılı kanunla DLH (Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) Bayındırlık Bakanlığı'ndan Ulaştırma Bakanlığı bünyesine katılmıştır.

10.8.1993 tarih ve 491 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile Denizcilik Müsteşarlığı kurulmuş ve deniz sektörü ile Ulaştırma Bakanlığının ilgisi kesilmiştir.

27 Kasım 2002 tarih ve 24949 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesi İle İlgili İşlem" uyarınca Deniz Müsteşarığı ve KİT Statüsündeki Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü de Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanmıştır.

1 Kasım 2011 tarih ve 28102 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca ismi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak değişmiş ve 2 Kasım 2011 tarihli ve 28103 Resmi Gazete'de yayımlanan tezkere ile İzmir milletvekili Binali Yıldırım bakan olarak atanmıştır.

25 Aralık Perşembe akşamı saat 23 sularında Binali Yıldırım görevinden alınarak , yerine Lütfü Elvan getirilmiştir .

Bağlı birimler

Taşra Teşkilatı

Sürekli Kurullar / Bağlı Kuruluşlar

İlgili Kuruluşlar

Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar

Kaynakça

  1. "2017 Yılı TBMM Bütçe Görüşmeleri". tbmm.gov.tr. 8 Aralık 2016. 14 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://archive.is/bEKLS. Erişim tarihi: 14 Aralık 2016.
  2. 1 2 3 Bu bentte yer alan "Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla ve" ibaresi 27/1/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanun la eklenmiştir
  3. Bu bentte yeralan, "hava" ibaresinden sonra gelen "ve deniz" ibaresi, 10/8/1993 tarih ve 491 sayılı KHK'nin 27 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
  4. Bu bent, 27/1/2000 tarih ve 4502 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile (j) bendi eklenmesinden sonra (k) bendi olarak teselsül ettirilmiştir

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.