Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
(TCBHM)
Hazine Müsteşarlığı'nın Ekonomi Bakanlığı ile ortak bina girişi
Genel bilgiler
Türü Maliye kurumu
Kuruluş tarihi 13 Aralık 1983
Bağlılığı Türkiye Başbakanlığı
Adres İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek/Ankara
Bütçe 68.399.057.000[1]
Müsteşar Osman Çelik
Genel ağ sayfası
hazine.gov.tr

Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Başbakanlığı'na bağlı Türkiye'nin hazinesinin yönetiminde sorumlu devlet kurumudur.

Osmanlı dönemi

Osmanlı Devleti'nde Hazine, çeşitli aşamalardan geçtikten sonra, 1863 yılında Maliye Nezareti bünyesinde Hazine-i Vezne'nin kurulmasıyla son şeklini almıştır.[2] Hazine-i Vezne, devlet gelir ve giderlerini zaman ve mekan itibariyle denkleştirilmesi olarak tanımlanan hazinenin klasik fonksiyonlarını yani hazine işlemlerini Merkez Bankası kurulmadan önce aşağıdaki gibi yerine getirirdi: Vilayete bağlı birimlerin nakit açık veya fazlası olan idari birimlerden nakit açığı olan birimlere nakit aktarılırdı. Böylece çıkan sonuç vilayetin kendi hesaplarıyla birleştirilerek vilayetin nakit durumu tespit edilirdi. Vilayetin nakit fazlası varsa, bu fazlalık merkezdeki kasaya gönderilir, şayet nakit açığı varsa merkezden nakit istenirdi.

Bu dönemde Hazine para nakillerini genellikle posta yoluyla gerçekleştiriyordu. Osmanlı Bankası'nın şubeleri olan yerde, bu işlem söz konusu banka tarafından yerine getiriliyordu. Osmanlı Bankası imtiyaz mukavelesi uyarınca Hazine için bir cari hesap da açmıştı. Vezne işlemleri ise mal sandıkları tarafından üstlenilmişti.

Cumhuriyet dönemi

Cumhuriyet döneminde Hazine-i Vezne 1927 yılına kadar Maliye Vekaleti bünyesindeki konumunu korumuş, 1927 yılı Bütçe Kanunu ile ‘Hazine-i Vezne ve Muamelat-ı Nakdiye Müdüriyeti'ne dönüştürülmüştür. 18 Mayıs 1929 tarih ve 1452 sayılı Kanun ile ‘Muamelat-ı Nakdiye Müdürlüğü'ne, 29 Mayıs 1936 tarih ve 2996 sayılı Kanun ile de ‘Nakdiye Müdürlüğü'ne dönüştürülen Hazine, 29 Mayıs 1936 tarih ve 2996 sayılı Kanun ile ‘Nakit İşleri Genel Müdürlüğü' adını almış ve 10 Ağustos 1942 tarih ve 4286 sayılı Kanun ile de ‘Hazine Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülmüştür.

Daha sonra 6 Temmuz 1960 tarih ve 13 sayılı geçici Kanunla ‘Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nı da bünyesine alarak ‘Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği' adını almıştır. 13 Aralık 1983 tarih ve 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Başbakanlığa bağlı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı oluşturulmuştur. Müsteşarlık Bünyesindeki Kamu Finansmanı, Dış Ekonomik İlişkiler ve Banka ve Kambiyo Başkanlıkları Hazine fonksiyonlarını üstlenmiştir. Daha sonra, 8 Haziran 1984 tarih ve 232 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bu birimler Genel Müdürlük olarak düzenlenmişlerdir. Bu KHK, bazı ufak değişikliklerle 4 Nisan 1986 tarih ve 3274 sayıyla kanunlaşmıştır. Bu yapı da, bazı alt birimlerin görev ve işlevlerini genişleterek ana hizmet birimi haline getiren 4 Mayıs 1989 tarih ve 376 sayılı KHK ile bir kere daha değiştirilmiştir.

Müsteşarlık Merkez Teşkilatı 14 Ağustos 1991 tarih ve 436 sayılı KHK ile bir kez daha değişikliğe uğrayarak, Devlet Planlama Teşkilatı bünyesindeki, Teşvik ve Uygulama, Yabancı Sermaye ve Serbest Bölgeler Başkanlıklarını Genel Müdürlükler olarak bünyesine almıştır.

Son defa, 16 Eylül 1993 tarih ve 508, sayılı KHK ile yeniden düzenlenen HDTM bir kez daha yapısal değişikliğe uğrayarak 9 Aralık 1994 tarih ve 4059 sayılı Kanun ile Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan ayrılarak "Hazine Müsteşarlığı" adı ile bugünkü adı ve yapısına kavuşmuştur.

Teşkilat yapısı

Ana hizmet birimleri

Denetim birimleri

Danışma birimleri

Yardımcı birimler

Bağlı kuruluşlar

Hazine Müsteşarları

29.06.2016 tarihinden beri bu görevi vekaleten Osman ÇELİK yürütmektedir.

# İsim Görev Başlangıcı Görev Bitişi
1 Ekrem Pakdemirli 13 Aralık 1983 21 Temmuz 1986
2 Yavuz Canevi 11 Kasım 1986 1 Şubat 1989
3 Namık Kemal Kılıç 12 Mayıs 1989 4 Aralık 1991
4 Tevfik Altınok 4 Aralık 1991 1 Mart 1993
5 Kemal Kabataş (vekil) 1 Mart 1993 19 Temmuz 1993
6 Osman Ünsal (vekil) 19 Temmuz 1993 9 Nisan 1994
7 Osman Birsen 11 Nisan 1994 20 Aralık 1994
8 Ayfer Yılmaz 23 Aralık 1994 1 Kasım 1995
9 Nevzat Saygılıoğlu (vekil) 2 Kasım 1995 26 Nisan 1996
10 Prof. Dr. Mehmet Kaytaz 26 Nisan 1996 16 Temmuz 1997
11 Ahmet Mahfi Eğilmez 16 Temmuz 1997 4 Aralık 1997
12 Yener Dinçmen 8 Aralık 1997 14 Mayıs 1999
13 Cüneyt Sel (vekil) 14 Mayıs 1999 6 Temmuz 1999
14 Ahmet Selçuk Demiralp 6 Temmuz 1999 2 Mart 2001
15 Mustafa Ferhat Emil (vekil) 2 Mart 2001 16 Mart 2001
16 Faik Öztrak 16 Mart 2001 21 Nisan 2003
17 Mustafa Ferhat Emil (vekil) 21 Nisan 2003 5 Mayıs 2003
18 İbrahim Halil Çanakcı 5 Mayıs 2003 1 Eylül 2014
19 Cavit Dağdaş (vekil) 1 Eylül 2014 29.06.2016
20 Osman Çelik 29.06.2016 Görevde

İlgili maddeler

Kaynaklar

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.