Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği

Kökeni[değiştir | kaynağı değiştir] Örgütün kökü 1968 dönemine kadar uzanır. Dev Genç içinde faaliyet gösteren grup mensupları Basın Yayın Yüksek Okulu, Hukuk Fakültesi, ODTÜ öğrencisi sosyalistlerden oluşuyordu. O zamanlar “Aktancılar” veya "Basın Yayın Komünü" diye anılırlardı. 1969 yılında MDD’cilerin yayın organı Aydınlık içindeki bölünmede “Beyaz Aydınlıkçılar” diye anılan "Proleter Devrimci Aydınlık" safında yer aldılar. Aydınlıkçıları pasif gördükleri için 1970 ortasında ayrılarak bağımsız bir gruba dönüştüler.1971 yılında İzmir'den Denizli'ye para taşıyan Ziraat Bankası aracındaki 4 milyon TL'sına el koyarak, zamanın en büyük soygun eylemini gerçekleştirdiler. Bir süre sonra yakalandılar ve İzmir Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılandılar. Kuruluşu[değiştir | kaynağı değiştir] 1974 Affından yararlanarak dışarı çıkan grup önderleri hareketi yeniden toparladılar. Kayda değer bir büyümeyle Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi kentlerde faaliyet göstermeye çalıştılar. 1975 sonunda, birleşme görüşmeleri sonrasında,Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) taraftarlarının örgütü yeniden diriltmek için kurdukları THKO-GMK ile birleştiler. THKO-GMK'nin "Mücadelede Birlik (yasal dergi: Emeğin Birliği)" ve "Yoldaş (yasal dergi: Halkın Kurtuluşu" hiziplerine ayrılması sırasında Halkın Kurtuluşu grubuyla birlikte hareket etti. 1977 Mayısında örgüt bölündü. Bölünmede önderliğini "oportünist" ve "tasfiyeci" olmakla suçladıkları THKO'dan ayrıldılar. THKO’nun TDKP'ye dönüştüğü sırada, devrimci muhalefetin yayın organı dedikleri Devrimci Proletarya adıyla faaliyet yürütüyorlardı.

19 Şubat 1979'da yaptıkları İleri Militanlar Toplantısı (İMT) ile toparlandılar ve bu defa TİKB adını kullanmaya başladılar. Eski tarz yarı yasal yapı terk edildi ve yasa dışını esas alan yeni bir temel üzerinde kuruldu. Program ve tüzük yayınlandı. Orak-Çekiç ve İhtilalci Komünist adlı yasadışı yayınlar çıkardı. 12 Eylül, sonrası ve TİKB[değiştir | kaynağı değiştir] TİKB, 12 Eylül darbesini faşist olarak nitelendirerek yurtdışına çıkmayı reddetti ve faşist diye nitelediği cuntaya karşı direniş kararı aldı. 12 Eylül darbesinin hemen ardından 29 Eylül 1980 günü Merkez Komite üyesi Osman Yaşar Yoldaşcan girdiği silahlı çatışmada öldürüldü. 1983 yılında MK üyesi İsmail Cüneyt işkencede, MK üyesi Mehmet Fatih Öktülmüş 1984 Ölüm Orucunda hayatlarını kaybettiler. Birçok üyesi işkencede ve çatışmalarda öldürüldü. İşkencede Türkiye'nin en iyi direnen örgütü olarak isim yaptı. Adressiz Sorgular adlı derleme işkencede direnenlerin anılarından oluşmaktadır.

TİKB'nin 1995 sonrasında aşağıdaki gelişmeler görüldü:

1991 yılında 2. konferansını yapan örgüt, 1989 bahar eylemlerini "işçi sınıfının yeniden yükselişi" olarak kabul edip, bu sürecin de getirdiği avantajları da kullanarak, yasal yönde sözü edilen bir noktaya geldi. Bellibaşlı üyelerini yurtdışına çekerek yasal konumunu güçlendirdi.

1990'ın başlarında Emeğin Kurtuluşu Kurultayını örgütlemeye girişti.

1995 yılında "3. Konferans" öncesi örgüt içinde başlayan "demokratik merkeziyetçilik" tartışması çerçevesinde örgütün bürokratikleştiğini ve yozlaştığını ileri süren ve kendilerini "bolşevikler" olarak adlandıran bir grup örgütten ayrılarak Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Bolşevik) örgütünü kurdular.

12 Mart 1995 Gazi Olaylarında çeşitli eylemlerde bulundu. Gazi Olayları'ndan sonraki süreçte "Söz Alınterinin Kurultayı"nı örgütleme girişimleri hem hız hem de kitlesellik kazandı. Bunun bir sonucu olarak olaylı 1996 1 Mayıs'ında kürsü işgalini gerçekleştirdiler.

1996 Mayıs ayında Türkiye cezaevlerinde başlayan ölüm oruçlarına, cezaevlerinde bulunan tüm üyeleri ile süresiz açlık grevi tanımlaması ile katıldılar. 12 kişinin hayatını kaybettiği bu eylemde üyelerinden 3 kişi (Tahsin Yılmaz, Osman Akgün, Ulaş Hicabi Küçük) hayatını kaybetti.

2000 yılında F tipi Cezaevlerine karşı 4 örgüt (DHKP/C,TKP(ML), TKİP) tarafından başlatılan ölüm oruçlarına katılmayarak surecin erken başlatıldığını ve sonunun karanlık oldugu yorumunda bulundu. 19 Aralık katliamından önce devletin 3 kapı 3 kilit önerisini kabul etmesini savunarak Olum Orucunun bitirilmesini savunsada surece bir etki edemediler. 19 Aralık 2001 hayata dönüş operasyonu ardından 10 Şubat 2001'de ölüm orucuna dahil oldu. 28 Mayıs 2002'de 7 örgüt ile birlikte ölüm orucunu sonlandırdılar. Bu eylemde de 4 üyesi (Tuncay Günel, Ali Çamyar, Lale Çolak, Okan Külekçi) hayatını kaybetti.

2010 yılının Ocak ayında Sonuç Bildirgesi'ni yayımladığı 4. Konferans'ı ile yine bir bölünme yaşadı. Kendilerine "Proleter Sosyalist Kongre Delegeleri" adını veren bir grup Sonuç Bildirgesi'nin yayımlanmasından önce yayımladığı bir bildiri ile örgütten ayrıldıklarını ilan etti. Örgütün Ocak 2010'da yayımladığı Sonuç Bildirgesi de bu ayrılışı teyit etti. Ancak bu kopuşun 1997'deki 3. Konferans'a gelinen süreçteki kopuştan farkı, "Proleter Sosyalist Kongre Delegeleri" isimli grubun, örgütün üst-düzey yöneticilerinden oluşması ve uzunca bir dönem örgütün temel yönelimlerinde ve politikalrında etkili olmasıdır (Sonuç Bildirgesi'nden). 2002-2003 yıllarında örgüt, devrim stratejisinde temelli değişikliklere yöneldi. "Doğrudan Sosyalist Devrim" teorisini savunmaya başladı. 4. Konferans Sonuç Bildirgesi'nde ise bu stratejik değişimin asıl itibariyle 1990'ların başında savunulmaya başlanması gerektiği belirtildi. 2000'li yıllarda varlık gösteremeyen örgütün uzunca süren bir suskunluk döneminden bölünme ile çıkması, hayati önemde bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Her iki bildirinin içeriği de bu suskunluk ve dağılma sürecini kabul ile birlikte bu sürece son verme iradesine sahip olunduğunu ifade ediyor.

TİKB, 12 Mart 2016 tarihinde Halkların Birleşik Devrim Hareketi bileşenleri ile birleşerek Türkiye'de faaliyet yürüten bazı komünist ve Marksist-Leninist silahlı örgütlerle ortak bir cephe oluşturmuştur.[1]

Merkez yayın organları

Örgüte yakınlığıyla bilinen yasal yayın organları

Gençlik örgütü

Kaynakça

  1. "Halkların Birleşik Devrim Hareketi" kuruldu, Alınteri dergisi, 12 Mart 2016, Erişim tarihi 14 Mart 2016.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.