Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 1993 yılında 23 vakıf ve derneğin Türkiye'de üçüncü sektörün yasal ve mali altyapısını güçlendirmek amacıyla bir araya gelerek oluşturduğu bir vakıftır. Bugün vakfın 100’ü aşkın mütevellisi, TÜSEV çatısı altında işbirliği yapmaktadır.

Bu doğrultuda TÜSEV amaçları;

Program alanları

TÜSEV'in dört program alanı bulunmaktadır.

Yasal Çalışmalar: Yasal çalışmalar programı kuruluşundan günümüze TÜSEV’in ana program alanı olmuş, sektörün bu konuya ihtiyacı ve öneminin artmasıyla geçtiğimiz on yıl içinde büyük gelişme göstermiştir. Programın amacı vakıf ve dernekler için daha elverişli ve kolaylaştırıcı bir altyapıyı teşvik etmektir.

Sosyal Yatırım Girişimi: Canlı ve etkin çalışan bir sivil toplum için STK’lara daha fazla, etkin ve sosyal değişim odaklı kaynak aktarımının sağlanmasını amaçlamaktadır. TÜSEV, bu programı kapsamında Türkiye'nin ilk sosyal yatırım vakfı olan Bolu Bağışçılar Vakfı'nın kuruluş çalışmalarına destek vermiştir. Ayrıca sosyal girişim modelinin Türkiye'de gelişebilmesi için Sosyal Girişimcilik Projesini yürütmektedir.

Uluslararası İlişkiler ve Ağ Kurma : Uluslararası ortaklıklar ile sektörden lider ve uzmanların tecrübe ve bilgilerinden faydalanılarak, yeni kavram ve uygulamalar geliştirilmesini sağlamaktadır.

Araştırma ve yayınlar: Araştırma ve bilgi üretimi sektörün görünürlüğünün artırılması, güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve sivil toplum geliştirme girişimleri için ortam yaratılmasını sağlar. Türkiye'de sivil toplum alanında yapılan ilk araştırma TÜSEV'in CIVICUS ortaklığıyla gerçekleştirdiği Sivil Toplum Endeksi Projesi'dir.

TÜSEV European Foundation Centre, WINGS, CIVICUS ve International Society for Third Sector Research(ISTR) üyesidir.

İlgili bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/23/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.