Töre

Töre; bir toplumda yazılı olmayan, gelenekleşmiş kanun ve kurallar. Özellikle halk ağzında hukuk veya mahkeme anlamlarında da kullanılır.[1]

Töre sözcüğü Eski Türkçede türetilmek, yaratılmak ve düzenlenmek anlamlarına gelen törü- fiilinden gelir.[2] Türkçedeki en eski yazılı örneğine 735 yılında törü şeklinde ("kanun, örf, düzen" anlamında) rastlanır.[2] Moğolcada özellikle "Cengiz Han kanunları" anlamında töre şeklinde kullanılan sözcük, Moğolcanın etkisiyle 13. yüzyılda 'törü'den 'töre'ye dönüşmüş olabilir.[2]

Kaynakça

  1. "töre." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 21 Ocak 2013
  2. 1 2 3 k=t%C3%B6re "töre."] Nişanyan Sözlük. Erişim: 21 Ocak 2013.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/27/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.