Suetonius

Nuremberg Kroniklerine gore Suetonius

Gaius Suetonius Tranquillus (69/75 civarı - 130'dan sonra), Suetonius olarak da bilinen, Roma'nın en dikkat çeken tarihçisi ve biyografi yazarı.

Hayatı

Suetonius, bir ihtimale göre Hippo Regius'tan (Annaba, Cezayir) gelen Suetonius Laetus'un oğludur. Bir equestrian olan Laetus, 69 yılındaki Bedriacum savaşı'nda İmparator Otho'nun hizmetinde geleceğin imparatoru olacak olan Vitellius'a karşı savaşmıştı.

Suetonius, Romalı Senatör ve tarihçi Genç Pliny'nin yakın arkadaşıydı. Pliny arkadaşını, "kendisini yazmaya adamış sessiz ve çalışkan" birisi olarak tasvir eder. Pliny, onun İtalya'da küçük bir arazi satın almasına yardım etmiş ve evliliğinden çocuğu olmadığı için jus trium liberorum olarak bilinen ve soy ağacının başı olarak dokunulmazlık alabilmesi için İmparator Trajan ile arasında aracılık etmiştir.[1] Pliny sayesinde Suetonius, Trajan ve Hadrian'ın lütfuna mazhar olmuştur.

Suetonius, Pliny’nin 110 ve 112 yılları arsında Bithynia Pontus (Kuzey Küçük Asya) Proconsül'ü olarak görev yaptığı sırada Pliny'nin hizmetinde çalışmıştır. Trajan zamanında araştırma sekreteri ve İmparatorluk arşivi yöneticisi olarak görev yapmıştır. Hadrian zamanın da ise İmparatorun sekreterliğine getirilmiştir.

122 yılında, İmparatoriçe Vibia Sabina'ya karşı olan saygısız davranışları nedeniyle Hadrian tarafından kovulmuştur. Bir ihtimale göre Suetonius tekrar imparatorun lütfuna mazhar olmuş ve eski görevine geri dönmüştür. Bu iddia, onun son çalışmalarından birisi olana ve konu olarak Hadrian'ın yönetim alanında yaptığı reformaları işleyen Devlet Dairesi adlı eseri kaynaklıdır. Her halukarda, 122 yılı sonrasındaki kamu görevleri hakkında kesin bir delil yoktur.Kullandığı "Chrestus"kelimesi ile kendisi İsa Mesih'e referans tarihçi gösterilir.

Eserleri

Oniki Sezar

Suetonius, genellikle De Vita Caesarum ("Sezarların hayatları" ya da ingilizce yaygın bilinen adıyla "Oniki Sezar") olarak bilinen ve kısa hayatlar ya da aşağıda bahsi geçen parçalar hariç ona ait günümüze ulaşan tek eseri olan kitabın yazarı olarak tanınır.[2] On İki Sezar, büyük ihtimalle Hadrian zamanında yazılmış olup Roma imparatorluğunun ilk liderleri olan Jül Sezar (ilk birkaç bölüm kayıptır), Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Galba, Otho, Vitellius, Vespasian, Titus ve Domitian'ın toplu biyografileridir. Kitap, 119 yılında Praetorian Muhafız olan arkadaşı Gaius Septicius Clarus'a ithaf edilmiştir. Eser, her bir Sezar'ın hayatını; Dış görünüşünün tasviri, kehanetleri, aile tarihi, alıntılar ve sonra da her bir sezarın tarihsel olaylarının belirli bir tarihi sıralama içinde olacak şekilde belirli bir düzen içerisinde anlatır.[3]

Diğer çalışmaları

Kısmen günümüze ulaşan eserleri

Son iki eser Yunanca yazılmıştır. Sonraki yüzyıllarda yazılmış Yunanca glosarlarda özetler halinde günümüze kadar gelmişlerdir.

Kayıp eserleri

Kaynaklar

  1. Genç Pliny, Mektuplar 10.95
  2. (Türkçe'ye çeviri) Gaius Suetonius Tranquillus (çev. Fato Felatar ve F. Gül Özaktürk) (2008), On İki Caesar'ın Yaşamı. Ankara: Turk Tarih Kurumu Yayınları (Yedinci Dizi) ISBN 978-975-16-2097-2
  3. Kitabın Türkçe tercümesinide şu bölümler bulunmaktadır:İçindekiler: - Önsöz - Giriş, Gaius Suetonius Tranquillus - Birinci Kitap, Tanrısal İulius Caesar - İkinci Kitap, Tanrısal Augustus - Üçüncü Kitap, Tiberius Dördüncü Kitap, Caligula - Beşinci Kitap, Tanrısal Claudius -- Altıncı Kitap, Nero - Yedinci Kitap, Galba - Sekizinci Kitap, Otho - Dokuzuncu Kitap, Vitellıus - Onuncu Kitap, Tanrısal Vespasianus - On Birinci Kitap, Tanrısal Titus - On İkinci Kitap, Domitianus - Soy Ağaçları.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.