Strateji

Strateji veya sevkülceyş, uzun vadede önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için izlenen yoldur.

Temelde askeri bir terim olan strateji, bir ulusun veya uluslar topluluğunun barış ve savaşta benimsenen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatıdır.

Askerlikte strateji

Askeri strateji, silahlı kuvvetlerin ya da bu kuvvetler bünyesindeki kurumların stratejik amaçlarına ulaşmak için izledikleri yoldur.

Diplomaside strateji

Politikada strateji

İşletme yönetiminde strateji

İşletme yönetiminde strateji kavramı, bir işletmenin içinde yer aldığı ortamın dinamizmine karşın, kararlılığını koruyarak varlığını sürdürmek ve pazarda başarı elde etmek için seçtiği yolu betimlemektedir.[1] Henry Mintzberg işletme stratejilerini beş kategoride değerlendirmektedir:[2]

  1. Plan.
  2. Şaşırtma.
  3. Örüntü.
  4. Konumlama.
  5. Perspektif.

Kaynakça

  1. Mintzberg, H. (1989). Mintzberg on Management: Inside Our Strange World of Organizationations. Free Press.
  2. Mintzberg, H. (1987). The strategy concept I: Five Ps for strategy. California Management Review, 30(1), 11-24.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.