Sovyetler Birliği'nde askerî rütbe ve işaretler

Sovyetler Birliği'in Askeri Rütbe ve İşaretler'i 1917'deki Ekim Devriminden sonra hizmete girdi. Aynı zamanda soylulukla bağlantılı olan eski Çarlık rütbeleri kaldırıldı. Bu rütbeler günümüz Rusya'sında ve Ukrayna'sında kullanılan rütbelere benzemektedir.

Tarihi

Başlarda Kızıl Ordu'da profesyonel subay, bunun bir Çarlık mirası olduğu düşüncesiyle kullanılmadı. Bolşevikler subay kelimesini yasakladılar ve yerine sadece komutan kelimesini kullandılar. Apolet ve rütbe kullanımı bırakıldı ve bunların yerine "Tümen Komutanı" , "Kolordu Komutanı" ve bunlar gibi unvanlar kullanıldı. 1924'de bu sistem, K-1 (en düşük)den K-14 (en yüksek)e kadar hizmet kategorileriyle desteklendi. Hizmet kategorileri rütbe işlevine sahipti ve komutanın deneyim ve niteliklerini belirtiyordu. Kategori işaretleri komutanının pozisyonunu belirtmiyordu.

22 Eylül 1935'te Kızıl Ordu hizmet kategorilerinden vazgeçti ve rütbe sistemine dönüldü. Fakat bu rütbe sistemi geleneksel rütbelerin ve unvan sisteminin bir karışımıydı. Örneğin bu sistemde hem "Teğmen" hem de "Komdiv" (Комдив, Tümen Komutanı) vardı. Politik komiserlerin ve teknik sınıfların rütbeleride bu sisteme göre değişti.

Bir sistemde birkaç değişiklik daha yapıldı. 7 Mayıs 1940'ta

fonksiyonel rütbelerinin yerini General ve Amiral rütbeleri aldı. Fakat politik komiser ve teknik sınıf rütbeleri aynı

kaldı. 2 Kasım 1940'da sistem bir değişiklik daha geçirdi. Bununla astsubay rütbeleri kaldırılıyor ve Podpolkovnik (Yarbay) rütbesi ekleniyordu. 1942'nin başlarında tüm eski fonksiyonel rütbeler normal rütbelere çevrilmişti. 9 Ekim 1942'de politik komiserlik ve onun rütbeleri kaldırıldı. Fonksiyonel rütbeler sadece sıhhiye sınıfında ait oldu.

1943'ün başından kalan tüm fonksiyonel rütbeler kaldırıldı. Subay kelimesi resmen kullanılmaya ve apolet sistemine geçildi. O günden itibaren rütbe sistemi fazla değişmedi ve bugünkü Rusya'da da devam etmektedir. Kombat (Tabur Komutanı), Kombrig (Tugay Komutanı) ve Komdiv (Tümen Komutanı) fonksiyonel rütbeleri resmi olmayan kullanım şekilleri oldu.

Rütbe tablosu

Bu tablodaki rütbeler 1972-1974 yılları arasında kullanılmıştır..

Kategori Bütün Sovyet Kuvvetleri Rütbeleri
(Ordu, Militer)
Sovyet Hava Kuvvetleri ve diğer branşlar
(Uzay Birlikleri, Topçu, Tankçı, İstihkam and İşaret Birlikleri, Sıhhiye Birlikleri, Askeri Yargı Birlikleri, diğer özel ve teknik hizmetler)
Sovyet Donanma Rütbeleri (Güverte Rütbeleri)
Başkomutan

Sovyetler Birliği Generalismosu
(Генерали́ссимус Сове́тского Сою́за)
General ve Amiraller

Sovyetler Birliği Mareşali
(Ма́ршал Совéтского Сою́за)
-

Sovyetler Birliği Filo Amirali
(Адмира́л Фло́та Совéтского Сою́за)
-
SSCB Üst Hava Mareşali
(Гла́вный Ма́ршал Авиа́ции Совéтского Сою́за)
diğer branşlar için Üst Mareşal
(Гла́вный Ма́ршал ро́да во́йск)
-

General armii
(Генера́л а́рмии)
Hava Mareşali
(Ма́ршал авиа́ции
)
diğer branşlar için Mareşal veya General roda voysk
(Ма́ршал или Генера́л ро́да во́йск)

Amiral flota
(адмира́л фло́та)

Orgeneral
(генера́л-полко́вник)
Havacı Orgeneral
(генера́л-полко́вник авиа́ции)
diğer branşlar için Orgeneral
(генера́л-полко́вник ро́да во́йск)

Amiral
(адмира́л)

Korgeneral
(генера́л-лейтена́нт)
Havacı Korgeneral
(генера́л-лейтена́нт авиа́ции)
diğer branşlar için Korgeneral
(генера́л-лейтена́нт ро́да во́йск)

Koramiral
(ви́це-адмира́л)

Tümgeneral
(генера́л-майо́р)
Havacı Tümgeneral
(генера́л-майо́р авиа́ции)
diğer branşlar için Tümgeneral
(генера́л-майо́р ро́да во́йск)

Tümamiral
(ко́нтр-адмира́л)
Üst Subaylar

Albay
(полко́вник)
Havacı albay
(полко́вник авиа́ции)
diğer branşlar için Albay
(полко́вник ро́да во́йск)

1. Sınıf Kaptan
(капита́н 1-го ра́нга)

Yarbay
(подполко́вник)
Havacı yarbay
(подполко́вник авиа́ции)
diğer branşlar için Yarbay
(подполко́вник ро́да во́йск)

2. Sınıf Kaptan
(капита́н 2-го р́анга)

Binbaşı
(майо́р)
Havacı binbaşı
(майо́р авиа́ции)
diğer branşlar için Binbaşı
(майо́р ро́да во́йск)

3. Sınıf Kaptan
(капита́н 3-го р́анга)
Alt Düzey Subaylar

Yüzbaşı
(капита́н)
Havacı yüzbaşı
(капита́н авиа́ции)
diğer branşlar için Yüzbaşı
(капита́н ро́да во́йск)

Yardımcı Kaptan
(капита́н-лейтена́нт)

Üsteğmen
(ста́рший лейтена́нт)
Havacı üsteğmen
(ста́рший лейтена́нт авиа́ции)
diğer branşlar için Üsteğmen
(ста́рший лейтена́нт ро́да во́йск)

Üsteğmen
(старший лейтенант)

Teğmen
(лейтена́нт)
Havacı teğmen
(лейтена́нт авиа́ции)
diğer branşlar için Teğmen
(лейтена́нт ро́да во́йск)

Teğmen
(лейтена́нт)

Asteğmen
(мла́дший лейтена́нт)
Havacı asteğmen
(мла́дший лейтена́нт авиа́ции)
diğer branşlar için Asteğmen
(мла́дший лейтена́нт ро́да во́йск)

Asteğmen
мла́дший лейтена́нт)
Astsubaylar

Üst Praporşçik
(ста́рший пра́порщик)
Havacı Üst Praporşçik
(ста́рший пра́порщик авиа́ции)
diğer branşlar için Üst Praporşçik
(ста́рший пра́порщик ро́да во́йск)

Üst Midshipman
(ста́рший ми́чман)

Praporşçik
(пра́порщик)
Havacı Praporşçik
(пра́порщик авиа́ции)
diğer branşlar için Praporşçik
(пра́порщик ро́да во́йск)

Midshipman
(ми́чман)
Çavuşlar

Başçavuş
(старшина́)
Havacı Başçavuş
(старшина́ авиа́ции)
diğer branşlar için Başçavuş
(старшина́ ро́да во́йск)

Denizci Başçavuş
(гла́вный корабе́льный старшина́)

Üst Çavuş
(ста́рший сержа́нт)
Havacı üst çavuş
(ста́рший сержа́нт авиа́ции)
diğer branşlar için Üst Çavuş
(ста́рший сержа́нт ро́да во́йск)

Başçavuş
(гла́вный старшина́)

Çavuş
(сержа́нт)
Havacı çavuş
(сержа́нт авиа́ции)
diğer branşlar için Çavuş
(сержа́нт ро́да во́йск)

1. Sınıf Çavuş
(старшина́ 1-й статьи́)

Astçavuş
(мла́дший сержа́нт)
Havacı astçavuş
(мла́дший сержа́нт авиа́ции)
diğer branşlar için astçavuş
(мла́дший сержа́нт ро́да во́йск)

2. Sınıf Çavuş
(старшина́ 2-й статьи́)
Erbaşlar

Onbaşı
(ефре́йтор)
Havacı onbaşı
(ефре́йтор авиа́ции)
diğer branşlar için Onbaşı
(ефре́йтор ро́да во́йск)

Kıdemli Er
(ста́рший матро́с) или (ста́рший моря́к)

Er veya Asker
(рядово́й) или (солдáт)
Havacı er
(рядово́й авиа́ции)
diğer branşlar için Er
(рядово́й ро́да во́йск)

Er veya Denizci
(матро́с) или (моря́к)

Renklere Göre Branşlar

1943'ten 1955'e tüm rütbe işaretleri haki renkteydi ve üzerlerindeki değişik renkler branşları belirtiyordu.

Aralık 1955'te aşağıdaki gibi değiştirildi.

Mart 1956'dan sonra general yıldızları altın rengiydeydi.

Kısaltmalar

1972'den beri omuz rütbelerinde sınıflara ilişkin kısaltmalar bulunuyordu,

Sovyetler Birliği Generalismosu

Bu rütbe Josef Stalin için 27 Haziran 1945'de oluşturuldu. Kendisi bu rütbedeki tek kişidir. ABD'nin "General of the Armies of the United States" ve Kuzey Kore'nin "Dae Wonsu" rütbelerinin benzeridir. Generaller generali anlamına gelir.

Branşlar İçin Mareşal

Branş Mareşali ve Üst Branş Mareşali, 5 Sovyet askeri branşında kullanılırdı. Bunlar Hava Kuvvetleri, Topçu, Tankçı, İstihkam ve Sinyal Kuvvetleriydi. Bu rütbeler 1943 yılında oluşturuldu ve Orgeneral rütbesine denkti.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.