Sosyalist ülkeler listesi

Günümüzdeki sosyalist ülkeler.
Dünyadaki Sosyalist ülkelerin ömürleridir.Bu haritada;Marksist-Leninist,Arap ve Afrika Sosyalizmini savunan ülkeler vardır.
  60 yıl ya da daha fazla
  50–60 yıl
  40–50 yıl
  30–40 yıl
  20–30 yıl
  10–20 yıl
  10 yıl ya da daha az

Sosyalist ülkeler 30 Aralık 1922'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurulmasıyla başlar. 1924 yılında dünyanın ikinci sosyalist ülkesi oӀan Moğolistan Halk Cumhuriyeti kuruldu.

2. Dünya Savaşından sonra Doğu Avrupa ve Asya'da sosyalist ülkeler kurulmaya başlandı. Dünyada kurulan sosyalist ülkelerin çoğu Marksist-Leninist ideolojiye sahipti. Marksist-Leninist ideolojinin yanında Arap Sosyalizm ve Afrika Sosyalizmi de bulunmaktaydı. Marksist-Leninist ideoloji savunan sosyalist ülkelerde devletçi ekonomi hâkimken Arap Sosyalizm ve Afrika Sosyalizmi savunan ülkelerde devletçi ve karma ekonomi hâkimdi.

1989 yılında Doğu Avrupa ve SSCB'de yaşanan değişimlerden dolayı 1989-1992 arasında 20'den fazla ülkede sosyalist sistem çökmüştür. SSCB ve Çekoslovakya dağılırken Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti iç savaşa gitmiştir.

Bugün dünyada sadece Marksist-Leninist ideolojiye bağlı 4 sosyalist ülke kalmıştır.Çin Halk Cumhuriyeti 1978 yılında hem ekonomik hem siyasi olarak dünyaya açılmıştı. Küba, Laos ve Vietnam ise 1990'lı yıllarda Sosyalist odaklı piyasa ekonomisine geçmiştir.

Günümüzdeki Marksist-Leninist ideolojiye bağlı Sosyalist Ülkeler

Eski Marksist-Leninist ideolojiye bağlı Sosyalist Ülkeler

Günümüzdeki Marksist-Leninist ideolojiye bağlı olmayan Sosyalist Ülkeler

Eski Marksist-Leninist ideolojiye bağlı olmayan Sosyalist Ülkeler

Geçici Marksist-Leninist ideolojiye bağlı Ülkeler

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.