Siyaksares

Siyaksares döneminde Medler M.Ö.600

Büyük Siyaksares veya Hvakhshathra, M.Ö 625-585 yıllarında yaşamış olan, Phraortes'in oğlu, Medya devletinin en güçlü kralı. Siyaksares, Asurlular’ı yenerek şimdiki Afganistan, İran, Pakistan ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu topraklarda güçlü bir imparatorluk kurdu.

Siyaksares henüz hükümdar iken İskit akınları ile karşı karşıya kaldı.İskitler tüm Asya'yı istila etmişlerdi ve Medler'de bundan nasibini almışlardı hatta İskitler merkez olarak Medya'yı tercih etmişlerdi. Tüm Asya'da 28 yıl boyunca ve Medler'i de 1 yıl boyunca ağir vergiler alarak, ülkeye ilgisizlik göstermeleri, halkın elindeki tüm mal varliğina el koymaları ve harabeye çevirmelerinden ötürü ülke yıkıntıya döndü. Ancak bir gece Siyaksares, İskitler'i davet etmiş ve onları sarhoş edip boğazlamıştı. Bu olaydan sonra Medler, Siyaksares önderliğinde tekrar Asya'ya hükmedip,antik çağin en büyük imparatorluğu haline geldiler.

Siyaksares Dönemi

Siyaksares,Medler'in başkenti olan Ekbatana'da doğdu.Babası Phraortes,Asurbanipal önderliğindeki Asurlular'a karşı savaşırken ölmüştü.O güne kadar Medler karma karışık bir şekilde savaşiyorlardı ancak Siyaksares orduyu,kolordulara ayırara,mıraklılar,okçular,atlılar diye ayırdı ve beli bir düzene soktu.

Fetih hareketlerine başladı,önce Asur'a doğru yola çıktı Siyaksars,Medler'in en büyük arzusu olan Asur'u yenmeyi istiyordu.Çünkü Asur devleti Med halkına eziyet etmiş ve ilk başkaldırıp özgür olanda Medler'di.Ayric Siyaksares'in babası Phraostes'de Asurlular'a karşı savaşırken ölmüştü. M.Ö 612 yılında Medler Ninova'yı kuşatmış ve Asur imparatorluğunu yıkmıştı.Bin yıllık Asur hegamonyasi biterek Mezopotamya'da bir devir kapanmıştı.

Ardından Lidya'ya yürüdü ve Siyaksares komutasında Med ve II.Alyattes komutasında Lidya ordusu Kızılırmak dolaylarında karşı karşıya geldi ve savaş büyük bir şiddetle devam ederken tarih 28 Mayıs M.Ö 585'i gösteriyordu,Yunan filozof Thales'in de önceden öngördüğü gibi savaş meydanında Güneş tutuldu (Thales Tutulması).Medler için Güneş kutsal olduğundan bunu Tanrilar'in bir cezalandırması olarak yorumlayıp savaşı bitirdiler ve barış antlaşması yaptılar.Ancak Lidya'nın 3/2'si Medler'in oldu.

Siyaksares ordularını Asur'a çevirdi ve Ninova'ya doğru yol aldı.Ancak,İskitler,Med devletine doğru istila yoluna girmişlerdi.Savaştan çıkmış Med ordusu İskitler'le karşı karşıya geldi ve yenildiler.İskitler tüm Asya'ya yayıldılar.Ancak bir gece Siyaksares,İskitler'i davet etmiş ve onları sarhoş edip boğazlamıştı.Bu olaydan sonra Medler,Siyaksares önderliğinde tekrar Asya'ya hükmedip,antik çağin en büyük imparatorluğu haline geldiler.

Referans

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.