Seyanto Hanlığı

Seyanto Hanlığı
600 - 646
Diller: Türk Dili
Din: Tengriism
Yönetim Biçimi: Hanlık

Seyanto Hanlığı Tielelerin,Batı Göktürk Kağanlığından sonra kurduğu bağımsız devlettir.Şikoey kağanın tahta çıkmasında sonra tekrar Batı Göktürk Kağanlığının boyunduruğuna girmiştir.

Kuruluşu

Batı Göktürk Kağanlığında Tielelerin Heşana Han tarafından zulüm görmesine dayanamayan Yişibo kendini kağan ilan etti. Lakin Şikoey kağanın tahta çıkmasından sonra Yişibo kağanlıktan vazgeçti.

Yeniden Kuruluş

Göktürklerin zayıfladığını gören Yişibo'nun torunu İncu kendini bağımsız ilan ederek ayrı bir güçlü devlet kurdu.O İllik kağan zamanında Seyantoların kabile reisi ilan edilmişti.70000 çadırlık kuvveti vardı.Kağanın vergileri artırmasına itiraz eden Uygurlar,Tieleler ve Bayekular onlara karşı gönderilmiş Aşina Yuku emrindeki 4000 süvari toplam 5000 Uygur atlısı ve Uygur kabile reisi Pusa tarafından mağlup edildi. İncu Han 4 defa Göktürkleri mağlup ederek kağanı zor duruma soktu. Aşina Şibobi emri altında gönderilen ikinci orduda mağlubiyete uğratıldı.Aşina Şibobi Çin'e kaçtı.628 de Kuzey Göktürk halkı İncu Hanı kağan ilan ettiler.

Dağılışı

Yiteşuvi Han son Seyanto kağanıydı.646 da Uygurlar tarafında mağlup edilip Çin'e kaçtı ve sonrasında general oldu,aynı yıl hayatı sonlandı.Bundan sonra Seyanto,Uygur Kağanlığı tarafından işgal olundu.

Hanları

1.Yişibo 2.İncu 3.Duomi 4.Yitevuşi

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.