Kimyasal sentez

Kimyasal sentez, birden fazla maddenin bir olayda kendi özelliklerini kaybedip yeni özellikte bir madde meydana getirmeleri olayı. Kimyasal sentez kimyasal ayrışmanın karşıtı bir olaydır. Kimyasal sentez olayına giren maddeler element veya bileşik halinde bulunabilirler.

Özellikleri

Kimyasal sentez "sağa ok" simgesi ile gösterilir ve özel tür kimyasal tepkimeyi kısıtlar. Direkt birleşme tepkimesi, iki veya daha fazla reaktantın birleşerek tek bir formül oluşturmasıdır. Direkt birleşme tepkimesi şu şekildedir:

A + B → AB

Burada A ve B element veya bileşiktir. AB ise A ve B'den oluşan bir bileşiktir.

Birleşme tepkimelerine örnekler:

H2 + 1/2O2H2O
CaO + CO2CaCO3 ssa
S + O2SO2
CO2 + H2OH2CO3
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.