Selahattin Çam

Mehmet Selahattin Çam (d. 1885, İstanbul) - (ö. 3 Şubat 1949), Türk siyasetçi.

Mekteb-i Sultâni (Galatasaray Lisesi) mezunudur. Meşkukatı Şahane İdaresi Kâtipliği, Başkâtip Muavinliği, Hazine-i Maliye Müfettişliği Umûmî Kalemi Kâtipliği, Maliye Müfettiş Muavinliği, Maliye Müfettişliği, Sanayi ve Maadin Bankası Muamelâtı Sınaiye ve Ticariye Müdürlüğü, Ziraat Bankası Umûm Müdürlüğü Kâtibi Umûmîsi, Umûm Müdür Muavinliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Müdürlüğü, İş Bankası İdari Meclisi Reisliği ve Umûm Müdürlüğü, İâşe Müdüriyeti Umûmîyesi Azalığı, İhracat Heyeti Merkeziye Müdürlüğü ve Azalığı, Hazinede Tavsiye ve Satıs Komisyonu Reisliği, Harp Mübayaatı ve Tasfir Komisyonu Azalığı, Âlî İktisat Meclisi ve İslahatı Maliye Komisyonu, Mülga Kibrit Şirketi Meclisi İdare Azalığı, Aksaray Azmi Millî Şirketi Meclisi İdare Azalığı, Londra İktisat Konferansı Türk Heyeti Murahassı Müşavirliği, Memuriyeti Mahsusa, Cemiyeti Akvam, Daimî Afyon Komitesi, Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Türk Okutma Heyeti Kurumu Azalıkları, TBMM VI. Dönem (Ara Seçim), VII. (İstifa: 12 Aralık 1945) Dönem Seyhan Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.[1]

Kaynakça

  1. "TBMM Albümü". tbmm.gov.tr. 31 Ekim 2012. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304193552/https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1/index.html. Erişim tarihi: 31 Ağustos 2013.
Hükümet görevi
Önce gelen:
Yeni makam
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
9 Haziran 1931 - 21 Mart 1938
Sonra gelen:
Kemal Zaim Sunel
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.