Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü

Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü, başlangıçta Sedat Simavi Vakfı, daha sonra ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Sedat Simavi Ödülleri'nin bir dalıdır. 1978 yılından bu yana düzenli olarak verilmektedir.

Kazananlar

SSÖ YIL KAZANAN AÇIKLAMA
2.Yıl 1978 Ord. Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan "Hüdavendigar Livası Sayım Defterleri Mukaddemesi" ile.
3.Yıl1979a) Çelik Gülersoy "Kapalıçarşı'nın Romanı" isimli eseriyle,
b) Doç. Dr. Emre Kongar "Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği" adlı eseriyle.
4.Yıl1980Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı"Çocuğun Değeri" adlı eseriyle.
5.Yıl1981Ödül verilmedi.
6.Yıl1982Burhan Oğuz"Türkiye Halkının Kültür Kökenleri" adlı eseriyle
7.Yıl1983a) Prof. Dr. Metin And"Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanalları".
b) Prof. Dr. Murat Sertel"Çalışanlar ve Özendirici Ödüller".
8.Yıl1984a) Doç. Dr. Kemal Kartal "Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye'de Kentlileşme".
b) Prof. Dr. Asaf Savaş Akat "Alternatif Büyüme Stratejisi".
9.Yıl1985a) Necdet Sakaoğlu "Köse Paşa Hanedanı" adlı eseriyle.
b) Doç. Dr. Ümit Hassan "Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler" adlı eseriyle.
10.Yıl1986a) Doç. Dr. Yavuz Cezar "Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi" adlı eseriyle.
b) Doç. Tansı Şenyapılı"Ankara Kentinde Gecekondu Gelişimi (1923-1960)" adlı eseriyle.
11.Yıl1987a) Doç. Dr. M.Şükrü Hanioğlu "Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük (1889-1902)" adlı eseriyle.
b) Doç. Dr. Süleyman Özmucur"Milli Gelirin Üç Aylık Dönemler İtibariyle Tahmini, Dolarla ifadesi ve Gelir Yolu ile Hesaplanması" adlı eseriyle.
12.Yıl1988Ödül verilmedi.
13.Yıl1989a) Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya "Türkiye'de Siyasal Partiler - Cilt III - İttihat ve Terakki" adlı eseriyle.
b) Prof. Dr. İlhan Tekeli - Selim İlkin "Ege'de Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşı'na Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey" adlı eserleriyle.
14.Yıl1990a) Doç. Dr. Gülnihal Bozkurt "Alman-ingiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu (1839-1914)" çalışmasıyla.
b) Doç. Dr. Aydın Çeçen, Doç. Dr. Suut Doğruel, Doç. Dr. Fatma Doğruel "Türkiye'de Ekonomik Büyüme, Yapısal Dönü­şüm ve Kriz" adlı kitaplarıyla.
15.Yıl1991a) Doç. Dr. Cemil Koçak"Türk-Alman ilişkileri 1923-1938" adlı eseriyle.
b) Dr. Mustafa Tören Yücel "Ceza Adaleti Yapısal Analizi" adlı eseriyle.
16.Yıl1992Prof. Dr. Vacit İmamoğlu "Geleneksel Kayseri Evleri" adlı eseriyle.
17.Yıl1993Prof. Dr. Halil İnalcık"Osmanlı İmparatorluğu - Toplum ve Ekonomi" adlı eseriyle.
18.Yıl1994Mustafa Hilmi Bayındır"Osmanlı-Türk Posta Mühür ve Damgaları (1840-1929)" adlı eseriyle.
19.Yıl1995a) Dr. Orhan Koloğlu"Türk Çağdaşlaşması" adlı eseriyle.
b) Ayşe Buğra "Devlet ve İşadamları" adlı eseriyle.
20.Yıl1996Doç. Dr. Sema Erder "İstanbul'a Bir Kent Kondu Ümraniye" adlı eseriyle.
21.Yıl1997Turgut Özakman"Vahidettin, M. Kemal ve Milli Mücadele - Yalanlar, Yanlışlar, Yutturmacalar" adlı eseri ile.
22.Yıl1998Prof. Dr. Bülent Tanör"Türkiye'de Kongre İktidarları (1918-1920)" adlı eseriyle.
23.Yıl1999a) Prof. Dr. Şerafettin Turan"Türk Devrim Tarihi - Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye (IV. Kitap)" adlı eseriyle.
b) Prof. Dr. Şevket Pamuk"Osmanlı İmparatorluğu'nda Paranın Tarihi" adlı eseriyle.
24.Yıl2000Prof. Dr. Edhem Eldem"Osmanlı Bankası Tarihi" adlı eseriyle.
25.Yıl2001Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz"Türkiye'de Ölüm Cezası (1920-2000)" adlı eseriyle.
26.Yıl2002Prof. Dr. Gülten Kazgan"Tanzimat'tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi - Birinci Küreselleşmeden İkinci Küreselleşmeye" adlı eseriyle.
27.Yıl2003Prof. Dr. Ahmet Makal" Türkiye' de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1946-1963" adlı eseriyle,
Seçici Kurul ayrıca, Dr. Halit Kakınç'ı "Sultan Galiyev ve Milli Komunizm" adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
28.Yıl2004Doç. Dr. Ali Cengizkan"Ankara’nın İlk Planı 1924-25 Lörcher Planı" adlı eseriyle
Seçici Kurul ayrıca, a) Dr. Atilla Özsever’i “Tekelci Medyada Örgütsüz Gazeteci” adlı eseriyle, b) Dr. Sacit Kutlu’yu "Didâr-ı Hürriyet: Kartpostallarla İkinci Meşrutiyet (1908 - 1913)" adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
29.Yıl2005Doç. Dr. Nebi Özdemir"Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü" adlı eseriyle.
Seçici Kurul ayrıca, Doç.Dr.Ayhan Kaya ile Yrd. Doç.Dr. Ferhat Kentel’i "Euro Türkler: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü, Engel mi?" adlı ortak eserleri nedeniyle övgüye değer gördü.
30.Yıl2006Doç. Dr. Volkan Ş. Ediger"Osmanlı’da Neft ve Petrol" adlı eseriyle.
Seçici Kurul ayrıca, M. Burak Çetintaş’ı "Dolmabahçe’den Nişantaşı’na – Sultanların ve Paşaların Semtinin Tarihi" adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
31.Yıl2007Dr. Bilâl N. Şimşir"Kürtçülük: 1787 - 1923" adlı eseriyle.
Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Erdinç Bakla’yı "Tophane Lüleciliği – Osmanlı’nın Tasarımdaki Yaratıcılığı ve Yaşam Keyfi" adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
32.Yıl2008Servet Somuncuoğlu"Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler" adlı eseriyle.
33.Yıl2009Prof. Dr. Ergun Türkcan"Dünyada ve Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Politika" adlı eseriyle.
34.Yıl2010Dr. Ayşe Yetişkin Kubilay“İstanbul Haritaları 1422 – 1922” adlı eseriyle.
Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Emre Dölen’ i “Türkiye Üniversite Tarihi ( 5 cilt)” adlı çalışması nedeniyle övgüye değer gördü.
35.Yıl2011Prof. Dr. Bilsay Kuruç“Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi: Büyük Devletler ve Türkiye” adlı eseriyle.
Seçici Kurul ayrıca, M. Şinasi Acar’ı “Osmanlı’da Günlük Yaşam Nesneleri” adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
35.Yıl2012Prof. Dr. Zafer Toprak“Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji” adlı eseriyle.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/3/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.