Sahil Güvenlik Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Brövesi
Etkin 9 Temmuz 1982[1]
Ülke  Türkiye
Bağlılık T.C. İçişleri Bakanlığı[2]
Sınıfı Sahil Güvenlik Hizmetleri[3]
Tipi Genel kolluk kuvveti
Görevi Emniyet, asayiş ve kamu düzeni
Adli kolluk hizmetleri
Büyüklük 5.673 etkin personel (Şubat 2016)[4]
13 helikopter
102 silahlı devriye botu
4 arama kurtarma gemisi
3 uçak
Bütçe 649.761.000 (2017)[5]
Parçası Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(Savaş ve seferberlik hallerinde, kısmen)
Karargâh Sahil Güvenlik Komutanlığı
Bakanlıklar, Ankara
Slogan Etkin. Caydırıcı. Saygın.
Renkler Turuncu, Siyah, Beyaz             
Marş Sahil Güvenlik Marşı
Maskot Fok
Website sgk.tsk.tr
Komutanları
Komutan Tuğamiral Bülent Olcay (Vekil)
Nişanlar
Fors
Kol şeridi

Sahil Güvenlik Komutanlığı (S.G.K.lığı), Türkiye'nin bütün sahillerinde, iç suları Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında hizmet veren silahlı genel kolluk kuvveti.[6]

Osmanlı döneminde Rüsumet Emaneti adıyla kurulmuş ve 13 Temmuz 1982 tarihli ve 2692 sayılı Yasa ile özerk bir yapıya kavuşturulmuş olan Komutanlık, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapmaktadır. Seferberlik ve savaş hallerinde, Komutanlığın Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girer; kalan bölümleriyse normal görevlerine devam eder.[6][7]

Komutanlığın görevi emniyet ve asayişi sağlamak, halkın can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin korumak, adli kolluk görevlerini yapmak ve kanunların kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmektir. Sahil Güvenlik personeli uçucu ve kurbağadamlar olmak üzere; subay, astsubay, uzman, öğrenci, sivil memur ve işçilerden oluşmaktadır.

Emniyet Müdürlüklerine bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlükleriyle birlikte Türkiye sahil ve denizlerinde asayiş, arama kurtarma, can ve mal güvenliğini sağlama gibi görevleri yerine getiren iki kurumdan biridir.

Tarihçe

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı, Ankara

İstanbul dışındaki sahillerin korunması ve kaçakçılığın izlenip önlenmesi için kurulmuş olan Taşra Gümrük İdareleri 1859 yılında, başkentte aynı amaçla kurulmuş olan İstanbul Emtia Gümrük Eminliğine bağlanmıştır. 1861 yılında kurumun adı Rüsumat Emaneti olarak değiştirilmiştir. 1886 yılına gelindiğindeyse Jandarmaya bağlı Kordon Bölükleri oluşturulmuştur.

Cumhuriyetin ilanın ardından, 1932 yılında 1917 sayılı Kanun ile Genelkurmay Başkanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Umum Komutanlığı kurulmuştur. Denizden yapılacak kaçakçılığın önlenmesi ve karasularının güvenliğinin sağlanması görevleri bu Komutanlığa verilmiştir. Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı görev yönünden Gümrük ve Tekel Bakanlığı, deniz sınırlarının güvenliği ve personelin eğitimi bakımından Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde 1956 yılına kadar bu faaliyetlerini sürdürmüştür.

1956 yılında lağvedilen bu kuruluşun görevleri Jandarma Genel Komutanlığına devredilmiştir. 1967 yılından itibaren Sahil Güvenlik Teşkilatı kurulması için başlatılan çalışmalar sonucunda, 13 Temmuz 1982 tarihinde 2692 sayılı Kanun kabul edilerek Sahil Güvenlik Teşkilatı kurulmuştur. 1 Eylül 1982 tarihinden itibaren fiilen göreve başlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Ocak 1985 tarihine kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapmıştır. Komutanlık bu tarihten beri İçişleri Bakanlığına bağlıdır.

Komutanlık 24 Haziran 2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle müstakil yapıya kavuşmuştur. 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkan 25 Temmuz 2015 tarihli ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Komutanlık sivilleştirilmiş; Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşu içerisinden çıkarılarak sadece İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girmesi yalnızca seferberlik ve savaş halleriyle sınırlandırılarak Bakanlar Kurulu kararı koşulu getirilmiştir. Ayrıca Komutanlığın tamamının, Kuvvet Komutanlığı emrine girebileceğine dair hüküm kaldırılarak emre girecek birimlerin belirlenmesinde Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.[6][7]

Görevleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye'nin bütün sahillerinde, iç suları Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında kanunlarla belirlenen kolluk görevlerini yerine getirir. Bu görevler şunlardır:[6]

Yetkileri

Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları, kendilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmede, silah kullanma yetkisi dâhil kanunların diğer güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptir.

Liman sınırları içinde ve dışında Türk kanunlarına göre cezalandırılması gereken eylemlere, ilgili kanun ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre müdahale ederler. Suçun denizde başlayıp karada devam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi hallerinde, yetkili güvenlik kuvveti olaya müdahale edene dek suç delillerinin kaybolmasını ve suçluların kaçmasını önlemek amacıyla yetkilerini karada da sürdürürler. Durum, en kısa sürede gerekli imkanlar kullanılarak yerel mülki amire bildirilir.[6]

Asayiş birimleri

Ana teçhizatlar

İstanbul Boğazı'nda bir sahil güvenlik botu
Sahil Güvenlik Asayiş
Yüzer platform devriye araçları
4SG Arama Kurtarma Botu
1680 Sınıfı Botlar
870 Tonluk Botlar
13Kaan 33 Sınıfı Botlar
9Kaan 29 Sınıfı Botlar
5Kaan 19 Sınıfı Botlar
18Kaan 15 Sınıfı Botlar
4Sar 35 Sınıfı Botlar
10Sar 33 Sınıfı Botlar
14Türk Tipi Botlar
13Sac Piket Tipi Botlar
n/aKontrol Botlar
n/aSAGET
Uçar platformlar
14AB 412 Helikopterleri
3CASA CN 235 Uçakları

Komutanlar

Rütbeler

Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan personel sağ koluna bu şeridi takar.
Subay Rütbeleri
Tümamiral

Tuğamiral

Albay

Yarbay

Binbaşı

Yüzbaşı

Üsteğmen

Teğmen
Astsubay Rütbeleri
Astsubay
Kıdemli
Başçavuş


Astsubay
Başçavuş

Astsubay
Kıdemli
Üstçavuş


Astsubay
Üstçavuş

Astsubay
Kıdemli
Çavuş


Astsubay
Çavuş

Dipnotlar

Kaynakça

  1. "TARİHÇE". Sahil Güvenlik Komutanlığı. 13 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160113040805/http://www.sgk.tsk.tr:80/baskanliklar/genel_sekreterlik/tarihce/tarihce.asp. Erişim tarihi: 29 Eylül 2016.
  2. http://www.trthaber.com/haber/gundem/jandarma-ve-sahil-guvenlik-komutanligi-icisleri-bakanligina-baglandi-263220.html
  3. "657 SAYILI KANUNDAKİ HİZMET SINIFLARINA YENİLERİ EKLENDİ". memurunyeri.com. 27 Temmuz 2016. http://memurunyeri.com/memur/kamu-personeliyle-ilgili-diger-haberler/13977-657-sayili-kanundaki-hizmet-siniflarina-yenileri-eklendi.html. Erişim tarihi: 16 Ekim 2016.
  4. "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 22’nci Toplantı Komisyon Tutanakları". tbmm.gov.tr. 14 Şubat 2016. 14 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20161214140751/https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1486. Erişim tarihi: 14 Aralık 2016.
  5. "2017 Yılı TBMM Bütçe Görüşmeleri". tbmm.gov.tr. 10 Aralık 2016. 12 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://archive.is/LwDKG. Erişim tarihi: 12 Aralık 2016.
  6. 1 2 3 4 5 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu. T.C. Resmî Gazete, 17753, 13 Temmuz 1982
  7. 1 2 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmende Kararname. T.C. Resmî Gazete, 29783 (2.Mükerrer), 27 Temmuz 2016, Madde 23
  8. http://www.gazetevatan.com/jandarma-ve-sahil-guvenlik-e-akademi-972371-gundem/

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.