Süleyman Necati Güneri

Süleyman Necati Güneri
Doğum 1889
Türkiye Kiğı
Ölüm 1 Mart 1944 (55 yaşında)
Meslek Milletvekili

Süleyman Necati Güneri (d. 1889, Kiğı) - (ö. 20 Haziran 1944, İstanbul), Türk gazeteci ve siyasetçi.

Konya Hukuk Mektebi mezunudur. Konya İttihâd ve Terakkî İdadisi Öğretmenliği, Erzurum İttihâd ve Terakkî Mektebi Müdürlüğü ve Türkçe Ögretmenliği yapmıştır. 1918 yılında Erzurum'da Albayrak gazetesini çıkarmıştır. Konya İttihâd ve Terakkî Okulu müdürlüğü, Erzurum Kongresi Şarki Anadolu Müdâfaa-ı Hukuk Cemiyeti Karaköse Delegeliği ve Kongre Divân Kâtipliği yapmıştır. 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplanan son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na Erzurum mebusu olarak girmiştir. Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasından sonra 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisine yine Erzurum milletvekili olarak girmiştir. Gümrü Antlaşması ve Londra Konferansı'ndaki Türk heyetlerinde yer almıştır. Kasım 1921'de mecliste kurulan muhalefet grubu İkinci Grup'un içinde yer almıştır. 1926'da İzmir Suikastı davasından yargılandıysa da beraat etmiştir. Daha sonra V. Dönem (Ara Seçim) Zonguldak Milletvekili seçilmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.