Fahreddin Reşad Bey

Bu madde güvenilebilir bir yayında çıkmış alıntı/referanslar içermiyor.
Burada belirtilen kaynakların, konuyla ilgili güvenilir internet siteleri ve basılı yayınlar gibi birincil kaynaklar olması gerekmektedir. Uygun alıntıları ekleyerek Vikipedi'ye yardımcı olabilirsiniz.

Fahreddin Reşad Bey veya Rumbeyoğlu Fahreddin Bey (1867-1943) en son Osmanlı hükümetinde Maarif ve Adliye Nazırlıkları yapmış bir devlet adamı ve diplomattı.[1].

Ağustos-Ekim 1912 arasında Çetine ve Budapeşte elçiliğinde görev yaptı. Bu görevi sırasında Budapeşte'deki eski Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi'nin restorasyonu ile ilgilendi ve bu konuda bir makale yazdı[2]. Ocak-Kasım 1914 arasında Petersburg'da maslahatgüzarlık yaptı. 18 Ekim 1912'de imzalanan Uşi Antlaşması'nı Osmanlı Devleti adına imzalayanlardan biriydi. Nisan-Temmuz 1920 ayları arasında Maarif nazırlığı 1921 yılına kadar ise Adliye nazırlığı yaptı. I. Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleriyle Osmanlı Devleti arasında imzalanan Sevr Antlaşması sırasında hükümette bulunduğu ve Kuvayı İnzibatiye üyesi olduğu için cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında yüzelliliklerden biri olarak sınırdışı edildi[3]. 1938 yılında ilan edilen afla Türkiye'ye geri döndü ve 1943 yılında öldü.


Kaynaklar

  1. Kuneralp, Sinan: Son Dönem Osmanlı Erkân ve Ricali (1839-1922). Prosopoprafik Rehber. 2nd ed. Istanbul: Isis, 2003.
  2. Gül Baba, Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, Yıl:3, Sayı: 15, 1 Agustos 1328
  3. Resmî tarihin hainleri: 150’likler, Ayşe Hür, Taraf gazetesi, 3 Temmuz 2011
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/17/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.