Psikoloji

Portal  Tarih
Dallar
ARAŞTIRMA

Anormal
Benötesi
Bilişsel
Biyolojik
Duygu
Deneysel
Evrimsel
Gelişimsel
Kişilik
Matematiksel
Nöropsikoloji
Pozitif
Psikofizik
Toplumsal

UYGULAMALI

Adli
Eğitsel
Endüstriyel
Klinik
Okul
Sağlık
Spor

Auguste Rodin'in Düşünen Adamı

Psikoloji (Yunanca ψυχολογία, psihologia: Psikoloji), insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır. Psikoloji diğer bilimlere kıyasla çok daha kısa bir geçmişe sahiptir. Bu kısa süre içinde psikoloji değişik biçimlerde tanımlanmıştır. İlk tanım insan zihninin yapısının incelenmesi biçimindeydi. İnsan zihnini gözleyebilmenin olanaksızlığı karşısında psikologlar, psikolojiyi "gözlenebilen davranışların bilimsel incelemesi" biçiminde tanımlamışlardır. İnsan zihninin davranış üzerindeki etkisini kabul etmeyen bu yaklaşıma, psikoloji içinde tepki oluşmaya başlamış, bellek süreçleri ve düşünme gibi zihinsel işlevleri inceleyen bilişsel psikoloji ortaya çıkmıştır.[1]

Bu gelişmeler günümüz psikolojisinin tanımını etkilemiştir. Modern psikoloji günümüzde, davranışı ve davranışın altında yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen çalışma alanı olarak tanımlanır. Bilişsel süreçleri doğrudan gözleme olanağı yoktur; organizmanın davranışları gözlenerek ya da nörolojik bulgular kullanılarak onların varlığı saptanır.[1]

Bilim olarak psikoloji

İnsanın, bir canlı olarak çevresine uyum sağlama ve kendi içinde dengeli bir şekilde gelişme eğilimi vardır. Psikoloji de elde ettiği yasaları yine insana uygulayarak onun davranışlarını açıklamaya, önceden kestirmeye çalışır. Böylece, insana bu gelişim ve uyum sürecinde yardımcı olabilir.

Günümüzde psieyacan, bellek, düşünme ve öğrenme konularında elde edilen psikolojik bilgilerin eğitim alanında kullanılmasıyla bu alanda başarı yükselmiş, daha sağlıklı, daha yeni bir eğitim anlayışı gelişmiştir.

Psikolojinin amaçları

Psikolojinin alanları

 1. Klinik psikoloji
 2. Sosyal psikoloji
 3. Deneysel psikoloji
 4. Fizyolojik psikoloji
 5. Gelişim psikolojisi
 6. Endüstri ve örgüt psikolojisi
 7. Eğitim psikolojisi
 8. Öykü psikolojisi
 9. Din psikolojisi
 10. Çocuk psikolojisi

Ekoller ve yaklaşımlar

 1. Amaçlılık ruhbilimi
 2. Askerlik ruhbilimi
 3. Uygulamalı ruhbilim
 4. Atomculuk
 5. Bilimsel ruhbilim
 6. Biçim ruhbilimi
 7. Bireysel ruhbilim
 8. Budunsal ruhbilim)
 9. Çevre ruhbilimi
 10. Çevresel ruhbilimi
 11. Çözümsel ruhbilim
 12. Davranışçılık
 13. Davranışlararası ruhbilimi
 14. Derinlik ruhbilimi
 15. Ergenlik ruhbilimi
 16. Yapısal ruhbilim
 17. Genel ruhbilim
 18. Gensel ruhbilim
 19. Görgül ruhbilim
 20. Hayvan ruhbilimi
 21. Herbartçılık
 22. İşlem ruhbilimi
 23. İşlevsel ruhbilim
 24. Kişilik ruhbilimi
 25. Kültür ruhbilimi
 26. Matematiksel örnek ruhbilim
 27. Nesnel ruhbilim
 28. Örgensel ruhbilim
 29. Öz ruhbilimi
 30. Sayılama ruhbilimi
 31. Topoloji ruhbilimi
 32. Ussal ruhbilim
 33. Uyaran - karşılık ruhbilimi
 34. Varoluşçu ruhbilim
 35. Vektör ruhbilimi
 36. Yığın ruhbilimi
 37. Politik Psikoloji

Ayrıca:

 1. Normaldışı ruhbilim
 2. Biyolojik ruhbilim
 3. Bilişsel ruhbilim
 4. Karşılaştırmalı ruhbilim
 5. Psikometrik ruhbilim
 6. Danışmanlık ruhbilimi
 7. Eğitim ruhbilimi
 8. Adli psikoloji
 9. Sağlık ruhbilimi
 10. Nöropsikoloji
 11. Psikodrama
 12. Sağlıkbilimsel psikoloji
 13. Psikanaliz
 14. Psikopatoloji
 15. Grup psikolojisi, vb. alanlar da mevcuttur.

Ana çalışma alanları

Algı

Hafıza

Bilgi temsili

Dil

Düşünme

Psikologlar

Diğer bilimlerle ilişki

Psikoloji-biyoloji: Biyoloji, canlı varlıkları inceler. İnsan biyolojisi, insan psikolojisiyle iç içedir. İnsanların psikolojik durumu, onların biyolojik işleyişini; biyolojik durumları da ruhsal durumlarını etkiler. Psikotrop ilaçların çalışma şekli de bu yüzden insanların sinir sistemindeki kimyasal değişiklikler yaratarak ruh durumlarını değiştirmeyi hedefler.

Kaynakça

 1. 1 2 Doğan Cüceloğlu (1991), İnsan ve Davranışı, "Psikolojinin Tanımı", Remzi Kitabevi, ISBN 978-975-14-0250-9.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.