Ria

Georges Nehri, Sydney-Avustralya: Ria tipi kıyının en bilinen örneklerinden biri.

Ria, kıyılarda görülen bir tür yer şeklidir. Çoğu zaman haliç biçiminde görülürler. Çeşitli nedenlerle deniz seviyesinin yükselmesi ya da denize kıyısı bulunan toprak parçasının çökmeye uğramasıyla oluşurlar. Her iki durumda da deniz ya da okyanus gibi büyük su kütlelerinin suları, çöken akarsu vadisini basar. Yayılan sular, yükseltinin elverdiği ölçüde karanın içlerine dek sokulur. Eğer denizin dolguları akarsunun ağzını doldurursa ya da akarsu başka nedenlerle kurursa ortaya çıkan kıyı türü ria olarak adlandırılır. Akarsu deniz sularının bastığı yere akmayı sürdürürse bu kıyı türü daha çok haliç olarak adlandırılır. Akarsuların bulunmadığı ria türü kıyılara ise en çok İspanya'da rastlanır. Türkiye'de Ege kıyılarında görülebilir. Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile İstanbul Boğazı'ndaki İstinye ve Tarabya koyu ria türü kıyılara örnek gösterilebilir.

Ria sözcüğü, Galiçyaca kökenlidir. İspanya'nın Galiçya bölgesinde sıkça görüldüğü için dünya dillerine buradan yayılmıştır. Akarsu anlamına gelen rio sözcüğünden türemiştir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.