Reagan Doktrini

Başkan Ronald Reagan

Reagan Doktrini, ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Soğuk Savaş'ın son yıllarında Sovyetler Birliği ve komünistlerin dünya üzerindeki etkisini kırmayı amaçlayan bir dış politika stratejisydi. Doktrin her ne kadar 10 yıldan az bir süre uygulandıysa da 1980'lerden Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 1991 yılına kadar ABD dış politikasının merkezindeydi.

Reagan Doktrini çerçevesinde ABD Sovyetler Birliği destekli Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki sosyalist ülkelerdeki antikomünist direniş hareketlerine açık ve gizli destek vermiştir. Doktrinin amacı Reagan yönetiminin genel Soğuk Savaş stratejisinin bir parçası olarak Sovyetler Birliği'nin etkisini etkili olduğu bölgelerde azaltmaktı. Bu kapsamda Afganistan'da mücahitler, Angola'da Jonas Savimbi liderliğindeki UNITA ve Nikaragua'da Kontralar gibi hareketler desteklenmiştir.

Doktrin George H. W. Bush döneminde de devam etmiştir ancak Soğuk Savaş'ın sonlarına doğru etkisi azalmıştır. Doktrinin sona ermesinde Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Başkan Bush'un ekonomik nedenlerden dolayı askeri harcamalarda kısıtlamaya gidilmesi kararı etkili olmuştur. Başkan Clinton döneminde askeri harcamaların kısıtlanmaya gidilmesinde devam edilmiştir.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.