Ramazanoğlu Hüseyin Rıza Paşa

Ramazanoğlu Hüseyin Rıza Paşa (1838-1904) Osmanlı Devleti'nin son döneminde birçok valilik ve nazırlıklarda bulunmuş bir devlet adamıydı[1]. Ayrıca Türkçe, Arapça ve Farsça yazdığı birçok kitapları mevcuttur[2].

Hüseyin Rıza Paşa 1838 yılında doğdu. Adana kökenli Ramazanoğulları ailesinden gelen Necib Beyzade İsmet Paşa'nın oğludur. Mekteb-i Maarif-i Adliye'den mezun oldu. Hariciye Nezareti Mektupçu Dairesi'ne girdi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Mart 1887-Mart 1888 tarihleri arasında Bulgaristan komiserliği yaptı. 1888 yılınin Mart ayında Aydın Valisi oldu. 1889 yılının Ağustos ayında ise Hüdavendigar (Bursa) Valiliğine atandı. 1890 yılının Ocak ayına kadar bu görevde kaldıktan sonra Mayıs ayına kadar Evkaf Nazırlığı yaptı. Mayıs 1890-Kasım 1895 tarihleri arasında Adliye Nazırlığını üstlendi. Ayrıca Ocak 1896-Nisan 1897 tarihleri arasında Adana valiliği, Ocak 1896-Ocak 1899 tarihleri arasında da Selanik valiliği yapmıştır. 1904 yılında Muhacirun Komisyonu üyeliği yaparken İstanbul'da öldü. Mezarı Üsküdar'da Ahmet Paşa Türbesi civarındadır.


Kaynakça

  1. Kuneralp, Sinan (1999) Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber, İstanbul:ISIS Press,, ISBN 9784281181.
  2. Hüseyin Rıza Paşa ve Eserleri, Eyyüp Tanrıverdi, Şarkiyat Mecmuası, Sayı:11, 2007, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/edebiyatsarkiyat/article/view/10953/10191
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/12/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.