Ptolemaios Hanedanı

Antik Mısır'da
Firavunların Hanedanları
Hanedan öncesi Mısır
İlk Hanedan Dönemi
Erken Hanedan Dönemi
1. 2.
Eski Krallık
3. 4. 5. 6.
Birinci Ara Dönem
7. 8. 9. 10.
11. (yalnız Thebes)
Orta Krallık
11. (Tüm Mısır)
12. 13. 14.
İkinci Ara Dönem
15. 16. 17.
Yeni Krallık
18. 19. 20.
Son Ara Dönem
21. 22. 23. 24. 25. 26.
Pers Dönemi
27.
Geç Hanedan Dönemi
28. 29. 30. 31.
Yunan Devri
Büyük İskender Batlamyus hanedanı
Roma Devri
Roma

Ptolemaios hanedanı ya da Batlamyus Hânedânı Mısır'da MÖ 305 ile MS 30), Makedonyalı III. Aleksanderin ölümünden sonra onun fethediği ülkelerde Diadoklar tarafından kurulan Helenistik krallıklardan biridir. Bu hanedan Makedonyalı general Ptolemaios I Soter tarafından kurulmuştur.[1]

Ptolemaios I Soter Makedonyalı Büyük İskender'in kurmayı (generali ve idarecisi) olarak görev yapan (somatophylax adı verilen) 7 yardımcısında biri idi. III. Aleksander MÖ 323'de öldüğü zaman Mısır üzerinde satrap olarak göreve başladı. MÖ 305'de kendini bağımsız kral olarak Kral Ptolemaios I olarak ilan etti ve sonradan "Soter" (Kurtarıcı) lakabı ile anıldı. Mısır halkı Ptolemaios I Soter ve sonradan tahta gelen Ptolemaios hanedanı hükümdarlarını bağımsız Mısır'ın firavunları olarak kabul ettiler. Ptolemaios hanedanı üyeleri hükümdarlar Mısır'ın MÖ 30'da Romalıların eline geçmesine kadar hüküm sürdüler.

Ptolemaios Hanedanının tüm erkek hükümdarları Ptolemaios ismini taşımışlardır. Ptolemaios hanedanı krallarının eşleri olan kraliçelerinin bazıları kocaları ile kardeştiler. Kraliçe isimleri çok kere Kleopatra, Arsinoe veya Bernice olurdu. Bu Ptolemaios hanedanının en son üyesi en son kraliçe VII. Kleopatra idi ve tarihte en ünlü Ptolemaios hanedanı üyesidir. Önce Roma idarecileri olan Julius Sezar ile Pompey arasındaki politik mücadelelere karışmış ve sonra da Oktavianus ile Marcus Antonius arasındaki siyasal ve askeri savaşa sevgilileri olan Julius Sezar ve Marcus Antonius yanında katılmıştır. Roma Cumhuriyeti'nin Mısır'ı isgal etmesi ile intihar etmiş ve böylece Ptolemaios Hanedanı'nın Mısır'da hükümet etmesi son bulmuştur.

Ptolemaios hanedanı hükümdarları ve eşleri

  Ptolemaios Krallığı
Diğer diadochi
  Kassandros Krallığı
  Lysimakhos Krallığı
  Selevkos Krallığı
  Epir
Diğer

Ptolemaios hanedanı hükümdarlarının isimlendirilmesi karışıktır. Yaşadıkları zamanda Ptolemaios hanedanına bağlı hükümdarlar sıra numaraları ile değil lakapları ile anılıp hitap edilmişlerdir ve bazan bunlar bile değişmiştir. Sonradan tarihçiler, özellikle Ptolemaios, Kleopatra ve Berenike adlı hükümdarlara ve kraliçelere sıra numaraları vermişlerdir. Ancak değişik nedenlerle değişik tarihçiler aynı hükümdarı değişik numaralarla anmıştır. Burada verilen numaralama, modern tarihçiler arasında en yaygın olarak kullanılanıdır. Tarihler (doğum ve ölümü değil) saltanat etme dönemini verir.

Parantezler içinde verilen tarihler hükümdarların saltanat dönemi tarihleridir. Ptolemaios hanedanı hükümdarları karı-koca olarak birlikte ortak güçlü olarak hüküm sürmüşlerdir ve çok kere bu karı-koca hükümdarlar kardeşdir. Birkaç kraliçe tek başına hükümran olmuştur. Bunlardan en başarılı olanı ve ünlüsü MÖ 51-MÖ 30 döneminde kraliçe olan ve tahtını itibarî olarak sırayla önce iki erkek kardeşi ve sonra da oğlu ile paylaşan VII. Kleopatra'dır.

Ptolemaios hanedanının basitleştirilmiş soyağacı

Bu grafikte gösterilen birçok bağlantı tartışmaya yol açmaktadır ve bu tartışmalar her bir hanedan mensubu için ana metinlerde incelenmektedir.

Ptolemaios hanedanın diğer ünlü üyeleri

Irsî hastalıkları

Ptolemaios hanedanının üyelerinden birkaçı tarihlere aşırı şişman kişiler olarak geçmişlerdir ve heykeller ve bastırılan sikkeler bunların patlak gözlü ve şişmiş boyunlu olduğunu göstermektedir. Tıbbi doktor araştırmacılar bunların bir irsi hastalık belirtileri olduğunda bileşmektedirler. Patlak gözler ve şişmiş boyun, ailesel Graves'in hastalığının belirtileri olduğu iddia edilmiştir; fakat aşırı şişmanlık bu hastalığı belirtisi değildir. Son bir araştırmaya göre tiroid bezi şişmesi, patlak gözler ve aşırı şişmanlık ya Erdheim-Chester hastalığının ya da çoklu odaklı fibroskerosis hastalığının belirtileri olduğudur.[2]

Dipnotlar

  1. Bu kişinin babasının ismi Lagus olduğu için ender olarak Lagid İmparatorluğu adı da verilmektedir.
  2. Ashrafian H. (2005) 'Familial proptosis and obesity in the Ptolemies', J R Soc Med., Cilt 98 Sayı 2 Sayfa 85-6.

İçsel kaynaklar

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.