Prehistorik Avrupa

Prehistorik Avrupa'nın en tanınmış örneklerinden İngiltere'deki Stonehenge anıtları

Prehistorik Avrupa ya da Tarihöncesi Avrupa Avrupa kıtasının tarihöncesi dönemdeki tarihini kapsayan, genel olarak arkeolojik kazılara dayanarak araştırılan bir dönemdir.

Avrupa'da insana benzer Homo erectus ve Neandertal gibi varlıkların geçmişi milyonlarca yıl öncesine dayanmaktadır. Modern insanlar (Homo sapiens) ise Avrupa'da yaklaşık M.Ö. 35.000 civarında ortaya çıkmıştır.

Kuzey Avrupa'da bulunmuş M.Ö. 2.000 civarına ait çömlekler

Buzul Çağı boyunca Avrupa'nın büyük bir bölümü buzullarla kaplıydı ve insanların yaşamasına uygun değildi. Buzul Çağının son dönemlerinde M.Ö. 18.000- 10.000 yılları arasında Portekiz ve Fransa'dan başlayıp Polonya'ya kadar uzanan bir coğrafyada Magdelen kültürü ortaya çıktı. M.Ö. 12.500 civarında Buzul Çağının sona ermesi üzerine Avrupa'da doğa ve iklim koşullarında büyük bir değişme oldu. Ortalama sıcaklıkta büyük bir artış gözlendi, deniz düzeyi yükseldi. M.Ö. 7. milenyumda Balkanlarda yerleşik toplumlar ortaya çıktı. Cilalı Taş Devri 6. milenyumda Orta Avrupa'ya, 5. ve 4. milenyumda da Kuzey Avrupa'ya ulaştı. Başlangıcı M.Ö. 3.000 yılına dayanan İngiltere'deki Stonehenge anıtları bu dönemden kalma en iyi korunmuş yapılardan biridir.

Avrupa M.Ö. 3.500-1.700 yılları arasında Bakır Çağı'na girdi. Avrupa'da günümüzde en büyük linguistik grubu oluşturan Hint-Avrupa halklarının bu dönemde Orta Asya'dan Avrupa göç ettiği sanılmaktadır. Anadolu'da M.Ö. 1.300 yılı civarında başlayan Demir Çağı, Avrupa'ya oldukça gecikmeli olarak M.Ö. 1.000 yılları civarında ulaştı. İtalya Yarımadası'daki Etrüsk uygarlığı bu dönemin Avrupa'daki en yüksek uygarlıklarından biridir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.