Porfirios

Porfiryus (MS 234-305). Yeni- Platoncu düşünür. Plotinos'un öğrencisi olan ve eserlerine yorumlar yazmış olan Porfiryus'un en önemli eseri, Aristo'nun Organon'una bir giriş olarak tasarlanmış ve içerisinde tümeller konusunu ele aldığı İsagoci'dir. Porfiryus, bu eserinde, beş tümel konusunu, cins, tür, ayrım(fasıl), türsel ayrım(hâssa) ve ilinek(araz) kavramlarını sistematik bir tarzda incelemiş ve bu yolla Orta Çağın ünlü tümeller kavgasına giden yolu açmıştır. Porfiryus, pratik ve dini öğelere, Plotinos'a kıyasla çok daha önem vermiş olan bir düşünürdür. Felsefenin nihai ve en yüksek gayesinin ruhun kurtuluşu olduğunu söyleyen filozofa göre, ruh, dikkatini aşağı olandan daha yüksek olana doğru çevirmek suretiyle arınmanın yollarını aramalıdır. Bu çerçeve içinde, arınmanın yolu, çilecilik ve Tanrı'ya ilişkin bilgidir. Eserleri arasında Contra Christianos (Hrıstiyanlara Karşı) da vardır ve bu eser imparator Konstantin tarafından yasaklanmıştır.

Eserleri

Notlar

  1. Jonathan Barnes, Method and Metaphysics: Essays in Ancient Philosophy, Oxford University Press, 2001, pag. 109, n. 22.
  2. (a lost commentary on Aristotle's Categories in seven books (see Simplicius, In Aristotelis Categorias commentarium, 2.5-9), the testimonia are published in Andrew Smith (ed.), Porphyrius, Porphyrii Philosophi fragmenta. Fragmenta Arabica David Wasserstein interpretante, Berlin: Walter de Gruyter, 1993
  3. ed.: Adolf von Harnack, Porphyrius, "Gegen die Christen," 15 Bücher: Zeugnisse, Fragmente und Referate. Abhandlungen der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften: Jahrgang 1916: philosoph.-hist. Klasse: Nr. 1 (Berlin: 1916).
  4. E. A. Ramos Jurado, J. Ritoré Ponce, A. Carmona Vázquez, I. Rodríguez Moreno, J. Ortolá Salas, J. M. Zamora Calvo (Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz 2006).
  5. (Florence: Leo S. Olschki, 1995). <# 6 and #9 may or may not be by Porphyry>
  6. Jean Bouffartigue, M. Patillon, and Alain-Philippe Segonds, edd., 3 vols., Budé (Paris, 1979–1995).
  7. G. Wolf, ed. (Berlin: 1956).
  8. A. R. Sodano ed. (Naples: L'arte Tipografia, 1958).
  9. Andrew Smith, ed. (Stvtgardiae et Lipsiae: B. G. Tevbneri, 1993).
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.