Poetika

Poetika (Yunancada:Περὶ ποιητικῆς), sanat hakkındaki görüşlerini bir bütün içerisinde sunan Aristoteles'in şiir sanatı ile ilgili kuramlarını içeren ve tarihte sanat olayını araştıran ilk eserdir[1]. Estetik kavramı kapsamında; sanatların karşılaştırılmaları ve tragedya'nın üstünlüğünü vurguladığı Poetika, gerçekçiliği ele almasının yanı sıra, yaratıcı düş gücünü de ön plana çıkartmıştır.

Poetika, tiyatro sanatı üzerine yazılmış olan eserlerin en önemlilerinden biri olarak kabul edilir. Eserde belirtilen sanat tanımı Antik Yunan klasik sanatının ayırıcı özelliklerini dile getirir.

Aristoteles Poetika 'ya "Epos, Tragedya, Komedya, Dithrambos şiiri ile Flüt, Kitara sanatlarının büyük bir kısmı, bütün bunlar genel olarak taklittir." diyerek başlar[2].

Aristoteles'in Poetika'daki görüşleri, Brecht'in epik tiyatro akımı tarafından eleştirilmiştir[3].

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. Sevda Şener, "Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi", Dost Kitabevi Yayınları, Ankara (Temmuz 2010), s. 325 ISBN 978-975-7501-16-9
  2. Aristoteles, "Poetika", çeviren:İsmail Tunalı, Remzi Kitabevi A.Ş., İstanbul (Mayıs 2011), Basım: 20, Sayfa 104 ISBN 978-975-14-0395-7
  3. İngilizce Wikipedia
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/25/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.