Pisagorculuk

Pisagorun büstü

Pisagor ve takipçileri tarafından benimsenen ezoterik ve metafizik inançlar için kullanılan bir terimdir Pisagorculuk (Pythagoreanism). İlk pisagorcular'ın benzeri görüşlerini benimseyen daha sonraki oluşumlar "Yenipisagorculuk" (neopythagoreanism) terimi altında ele alınır.

Pisagorculuk sayıların nesnelerin gerçek doğasını oluşturudğuna ve ruh göçüne inanırlar. Arınma ayinleri uygular ve ruhlarının tanrılar arasında yüksek bir dereceye erişmesi için geliştirilmiş çeşitli yaşam kurallarını takip ederler.

Pisagorcuların et yemekten kaçındıkları Antik dünyada iyi bilinmekteydi. 1842 yılına kadar "vejetaryen" tabiri yerine Pisagorcu tabiri kullanılmaktaydı.

Pisagorcular'ın kullandığı önemli bir dini simge, Empedokles'in maddeyi bir araya getiren unsurlarla ilgili teorisiyle ilişkili olduğuna inanılan beş köşeli yıldız (pentagram) sembolüydü.

Pisagorculuk'ta birtakım sıkı kurallar bulunmaktaydı. Bir yere girerken önce sağ ayakla adım atmak, fasulye yemekten kaçınmak, beyaz horozlara dokunmamak ve tapınaklara ayakkabı ile girmemek bu sıkı kurallardan bazıları idi.[1]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. David S. Kidder & Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya yayınları, s.18.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/21/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.