Pazar araştırması

Pazar araştırması (piyasa araştırması), çeşitli piyasalardaki talep koşulları, belirli mallara ilişkin satış tahminleri ve yeni pazarların geliştirilmesi konularında yürütülen araştırma.

Stratejik kararlar alırken faaliyet gösterilen veya gösterilecek pazarı doğru değerlendirmiş olmak en önemli ön koşullardan biridir. Rekabetin ve rakiplerden daha iyi performans göstermenin anahtarı, öne çıkan büyüme alanlarını ve pazar trendlerini iyi anlayabilmektir.

Başarılı bir iş stratejisi geliştirmek; işin, piyasanın ve müşterilerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirmektedir. Piyasa dinamiklerini çok iyi takip etmek, rekabetçi ortamda uzun vadeli dayanabilmek, dış çevrede oluşan hızlı gelişmelere tepki verebilmek için pazar araştırmalarının doğru ve sağlıklı yapılması gerekir.[1]

Pazar araştırmasının amacına bağlı olarak çeşitli araştırma yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlar arasında satıcıların beklentileri ya da geçmişteki satışlar temelinde bir malın gelecekteki talebiyle ilgili tahminler, tüketici davranışları ya da ürün tercihleri konusunda ülke çapında ya da belli bir bölgede yürütülen anketler, yeni bir malın özel olarak seçilmiş bir bölgede deneme amacıyla piyasaya sürülmesi sayılabilir.

Günümüzdeki anlamıyla piyasa araştırması uygulaması ilk kez 1920'lerde Almanya'da, 1930'larda da İsveç ve Fransa'da başladı. II. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD şirketleri piyasa araştırması tekniklerinin kullanılması ve geliştirilmesine öncülük ederek bu teknikleri Batı Avrupa'ya ve Japonya'ya yayılmasını sağladı. Sanayileşmiş ekonomilerde piyasa araştırması, genellikle belli bir şirketin ürettiği malların piyasadaki satış ve talep koşullarıyla ilgili gerekli bilgilerin toplanması amacıyla yürütülür.

Gelişmekte olan ekonomilerde piyasa araştırmaları daha çok genel bilgiler derlemeye yöneliktir.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.