Paralı asker

Leonardo da Vinci'nin Profilo di capitano antico (ayrıca il Condottiero olarak ta bilinen) 1480 yılı çizimi. Condottieri adı verilen askerlerin komutanı anlamındadır

Paralı asker; herhangi bir çatışmaya, çatışmadan doğrudan kazanım elde edeceklere hizmet etmek üzere katılan ve hizmeti sonucunda belirli bir menfaat veya para kazanan silahlı savaşçı veya askere denir.

Paralı askerler, katıldıkları çatışmanın siyasi veya ekonomik sonuçlarıyla genelde ilgilenmeyerek, hizmetlerini daha çok bir meslek olarak benimseyen kişilerdir. Bireysel paralı askerler olabileceği gibi belli bir kabile, grup veya klan paralı asker olarak hizmet verebilir. Para dışında herhangi bir ticari değeri olan varlıklar da hizmetin karşılığı olabilir.

Maaş karşılığı uyruğunun bulunduğu ülkelerinin ordularında, yahut başka ülkelerde çatışma dışı görev yapan askeri personel paralı asker sayılmazlar. Ancak yine de yabancı ülkelerde maaş karşılığı hizmet veren askerler ile çatışmalara kendi kazanımını elde etmek üzere gönüllü katılan yabancı askerlerin tanımı muğlaktır. Cenevre Sözleşmelerine 1977 yılında eklenen 1 numaralı protokolde paralı askerlerden bahsedilmiştir.

Protokolün 47. maddesine göre;[1]
 • 1.Bir paralı asker savaşçı ya da savaş esiri olma hakkına sahip olmayacaktır.
 • 2.Aşağıdaki tanımlara uyan kişiler paralı askerdir:
  • (a) Yerel olarak ya da yurt dışında, silahlı bir çatışmada savaşmak üzere işe alınmış,
  • (b) Aslında savaşlarda doğrudan yer almış olan,
  • (c) Özellikle özel kazanç arzusu ile savaşlarda yer almak istemiş olan ve aslında, çatışmaya dahil olan bir Tarafça ya da Taraf adına, söz konusu Tarafın, silahlı kuvvetlerindeki benzer rütbe ve işlevler için savaşçılara ön gördüğü veya ödediği miktarın üstünde maddi tazminat alacağı vaat edilen,
  • (d) Hem Çatışma Taraflarından birinin vatandaşı olmayan hem de bir çatışma Tarafınca kontrol edilen topraklar üzerinde ikamet etmeyen,
  • (e) Bir çatışma Tarafının silahlı kuvvetlerine mensup olmayan,
  • (f) Çatışma Taraflarından olmayan bir Devlet tarafından bu devletin silahlı kuvvetlerinin bir mensubu olarak resmi görevle gönderilmemiş olanlar.

Bu tanıma göre Fransız Yabancı Lejyonu, Gurkalar veya Britanya Ordusu'nda bulunan Hintlerin paralı asker tanımına girmediği ve savaş kanunlarına tabi olması gerektiği söylense de bu tip yapılanmaların paralı asker kabul edilmesi gerektiğini ileri sürenler de bulunmaktadır.[2][3]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/13/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.