Otomatik stabilizatör

Ekonomik dengenin sağlanması ve sürdürülmesinde kendiliğinden fonksiyon gören, denge sağlayıcı etkiler yaratan mali ya da sosyoekonomik kurumlardır. Örneğin; mali sistemde var olan artan oranlı vergiler, işsizlik sigortası ödemeleri, bütçe açık ve fazlaları, birey-aile ve kurum tasarrufları ile toprak mahsullerine ödenen mali yardımlar (sübvansiyon) otomatik stabilizatör niteliğindedir.

Klasik sistemde faiz oranları Keynesyen sistemde ise transfer ödemeleri ve vergi oranları ekonominin dengeye erişmesi için otomatik stabilizatör görevini üstlenirler.

Otomatik stabilizatörlerin tek başına istikrar sağlayıcı etki yapabilmeleri güçtür. Bunu açıklayan en basit örneklerden birisi, ekonomi tam istihdam seviyesindeyken , artan oranlı vergilerin büyümeyi kısıtlayıcı etki yapması ve bunun çözümünün vergilerin indirilmesi ya da kamu harcamaları gibi iradi maliye politikaları yoluyla olmasıdır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.