Ordinaryüs

Ordinaryüs Profesör, Türk üniversitelerinde 1933 reformu ile oluşturulan ve 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile lağvedilen akademik unvan. Ordinaryüs Profesör payesi en az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimselere verilirdi.

Ordinaryüs profesör unvanı Türk üniversitelerine Alman akademik sisteminden aktarılmıştır. Alman sisteminde professor extraordinarius (dışarıdan atanmış profesör) zıddı olup, "nizami profesör" anlamında kullanılmıştır. Türkiye'de professor extraordinarius unvanı kullanılmamıştır. Ordinarius sıfatı Latince "nizami, usule uygun" anlamına gelir. Günümüzde Profesörlerin Hocası anlamına da gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu unvanın son sahibi Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar'dır.[1]

Diğer Kullanımları

20. yüzyıl Türk argosunda ordinaryüs sözcüğü "herhangi bir meslek veya sanatın ileri derecede uzmanı, allame, üstad" anlamında kullanılmıştır.

Kaynakça

  1. "Son Ordinaryüs Profesör Reşat Kaynar vefat etti". hurriyet.com.tr. 24 Mayıs 2006. http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=4467845. Erişim tarihi: 26 Nisan 2012..(Türkçe)


This article is issued from Vikipedi - version of the 10/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.