Oğuz dil grubu

Oğuz
Coğrafi
dağılım:
Sınıflandırma: Türkçe
 Oğuz
Alt bölümler:
Türk grubu
Azerbaycan grubu
Türkmen grubu

Oğuz grubu Türk dillerinin bir koludur. Bu gruba ait dillerin toplam konuşucu sayısı 150 milyon civarındadır.

Oğuzcanın bir yazı dili olarak varlığını ortaya koyması oldukça geçtir. Başlangıcı, Oğuzların Anadolu'da kurdukları Anadolu Selçuklu Devleti'nin sonlarına rastlar. Selçuklu Devleti'nin resmî dili Farsça olduğu için XIII.yüzyılın ikinci yarısında yazılmış olan eserler de nitelik bakımından daha çok halka seslenen basit içerikli dinî eserlerdir. Selçukluların devamı niteliğindeki Anadolu Beylikleri döneminde ise, Oğuz Türkçesi artık çok yönlü yüzlerce telif ve tercüme eserlerle olgunluğa erişmiş bir yazı dili durumuna gelmiştir. Eski Anadolu Türkçesi veya Eski Türkiye Türkçesi diye adlandırdığımız bu dönem XIII-XV. yüzyıllar arasını kaplar.[1]

Günümüzün Oğuz dilleri (veya lehçeleri) coğrafya ve paylaşılan özellikler bakımından alt gruplara ayrılır. Bu gruplar şunlardır:

Tüm Türk dillerini konuşanların sayısı, birbirini anlayabilen dillerden oluşan gruplara ayrıldığında, böyle bir paylaşım ortaya çıkmaktadır.

Batı Oğuzca

Türkiye Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Gagavuzca, Balkan Türk ağızları ve Ahıska Türklerinin dilini kapsar.

Orta Oğuzca

Azerice'nin kuzey ve güney kolları, İran ve Irak'taki Türkmence, Karapapakça (Batı Azerbaycan ağzı), Kaşkayca ve Afşarcayı kapsar.

Azerice de Türkiye Türkçesi gibi Batı Türkçesine ve Oğuz grubuna dahildir. Aynı zamanda yazı dili de olan Azerice, yazı dili geleneğine sahip olma bakımından Türkiye Türkçesiyle hemen hemen paraleldir. Türkmen Türkçesi ve Gagavuzca'ya nispeten daha geç yazı dili olmasına rağmen dil köklü bir yazı dili geleneğine sahiptir.[2]

Kuzey Oğuzca

Türkmence, Horasanca ve Özbekçe'nin Oğuz diyalektini kapsar.

Güney Kolu

İran (Kaşkayca, Sonkorca, Aynuca vb.) ve Afganistan (Avşarca) lehçeleri

Bunların dışında, Çin'de yaklaşık 70,000 kişi tarafından konuşulan Salarca

Konuşurların Dağılımı

DilKonuşucu sayısıKonuşulan ülkeler (ve konuşucu sayıları)
Türkiye Türkçesi88 milyonTürkiye 72 milyon, Balkan 2,5 milyon, Kıbrıs 265.000, Rusya 800.000,
Almanya 4,5 milyon, batı ve orta Avrupa 4.000.000 , Türkmeneli Irak 2.500.000
Gagavuzca250.000Moldavya 170.000, Balkan 30.000, Ukrayna 20.000, Bulgaristan 10.000
Azerice50 milyonİran 30 milyon, Azerbaycan 9 milyon, Türkiye 500.000, Rusya 2 milyon,
Gürcistan 500.000
Türkmence8 milyonTürkmenistan 6,1 milyon, İran 2 milyon, Afganistan 900.000, Özbekistan 250.000
Horasanca1.400.000İran (Horasan ili)
Kaşgayca1,5 milyonİran (Fars, Huzistan illeri)
Aynallu7.000 İran (Merkezi, Erdebil ve Zencan illeri)
Afşarca300.000Afganistan (Kabil, Herat), Kuzeydoğu-İran
Salarca140.000Çin Halk Cumhuriyeti (Qinghai ve Gansu illeri)
Toplam ~149.000.000

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.