Nur (İslam)

Nûr, İslami terminolojide ateşin zıddı olarak ışık anlamına gelir. Sufilikte ise "Allah’ın Işığı" anlamını taşır. Bu bağlamda cinler "ateşten", melekler "nûrdan" yaratılmışlardır. Ayrıca Kur'an-ı Kerîm'de bir de Nur Suresi bulunmaktadır. Bu surenin içeriğinde meleklerin mahiyetinden ve yaptıkları işlerden bahsedilmektedir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.