Nobel Ekonomi Ödülü sahipleri listesi

Stockholm'da 2008 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi açıklanırken. Ödülü Paul Krugman kazanmıştır.

Nobel Ekonomi Ödülü sahipleri, resmi adıyla Alfred Nobel'in Anısına Ekonomik Bilimlerde Sveriges Riksbank Ödülü (İsveççe: Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne), ekonomi alanında her yıl İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından takdim edilir.[1] Nobel Ekonomi Ödülü; Alfred Nobel'in 1895 tarihli vasiyeti üzerine; kimya, fizik, edebiyat, barış, ve fizyoloji veya tıp alanlarında olmak üzere beş dalda verilmeye başlanan Nobel Ödülü'nün orijinal beşlisinden biri değildir, ve bir Nobel Ödülü olarak kabul edilmez.[2] Ekonomi Ödülü, İsveç merkez bankası Sveriges Riksbank tarafından bankanın 300. yıldönümü olan 1968 yılında kurulmuş ve finanse edilmiş; ve o zamandan beri her yıl verilmektedir.[3][4] Ekonomi Ödülü ilk kez 1969 yılında verilmiş, bu ödülü Ragnar Frisch ve Jan Tinbergen kazanmıştır.[5] Her ödül sahibi, bir madalya, bir diploma ve miktarı yıllara göre değişen nakit para ile ödüllendirilir.[4] 1969 yılında, Ragnar Frisch ve Jan Tinbergen'a toplamda 375.000 İsveç kronu verilmiştir, ki bu Aralık 2007 tarihinde 2.871.041 İsveç kronuna eşdeğerdir.

Ödül töreni; geleneksel olarak Stokholm'da, Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık tarihinde yapılmaktadır.[6]

2016 yılına gelindiğinde Nobel Ekonomi Ödülü 48 defa verilmiş ve toplamda 77 kişi bu ödülü kazanmıştır.[7] Bugüne kadar yedi ödül makroekonomi alanındaki katkılar nedeniyle verilmiştir, ki bu sayı diğer tüm diğer alanlardan daha fazladır.[8] Ekonomi Ödülü sahiplerinin en fazla bağlı oldukları kurum Chicago Üniversitesi'dir, ki bu üniversitenin Ekonomi Fakültesi'ne bağları olan 28 kişi bu ödülü kazanmıştır.[9] Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan ilk ve tek kadın, 2009 yılında bu ödüle layık görülmüştür.[10]

Kazananlar listesi

Yıl İsim Ülke Gerekçe
1969 Ragnar Frisch  Norveç "Ekonomik süreçlerin analizi için, dinamik modeller geliştirip uyguladıkları için"[5]
Jan Tinbergen  Hollanda
1970 Paul Samuelson  Amerika Birleşik Devletleri "Statik ve dinamik ekonomik kuramını geliştirdiği ve ekonomi biliminde analiz düzeyini yükseltmede aktif olarak katkı sağlayan bilimsel çalışması için"[11]
1971 Simon Kuznets  Amerika Birleşik Devletleri
 Rusya
"Gelişme süreci ile ekonomik ve sosyal yapının kavrayışını geliştiren ve yeni bir bakış açısı getiren; tecrübesiyle bulduğu ekonomik büyüme yorumu için"[12]
1972 John Hicks  Birleşik Krallık "Genel ekonomik denge teorisi ve refah teorisi konularındaki öncü katkıları için"[13]
Kenneth Arrow  Amerika Birleşik Devletleri
1973 Wassily Leontief  Amerika Birleşik Devletleri
 Rusya
"Girdi-çıktı yöntemini geliştirdiği için ve buna önemli ekonomik sorunlarının çözümünde başvurduğu için"[14]
1974 Gunnar Myrdal  İsveç "Para politikası ve ekonomik dalgalanma kuramlarındaki öncü çalışmaları için ve; ekonomik, sosyal ve kurumsal olguların birbirine bağlılığı üzerine derinlemesine analizleri için"[15]
Friedrich Hayek  Birleşik Krallık
 Avusturya
1975 Leonid Kantorovich  Sovyetler Birliği "Kaynakların optimum dağılımı teorisine katkıları için"[16]
Tjalling Koopmans  Amerika Birleşik Devletleri
 Hollanda
1976 Milton Friedman  Amerika Birleşik Devletleri "Tüketim analizi, para tarihi ve teorisi alanlarındaki başarısı için ve istikrar politikasının karmaşıklığını gösterdiği için"[17]
1977 Bertil Ohlin  İsveç "Uluslararası ticaret ve uluslararası sermaye hareketleri teorisine çığır açan katkıları için"[18]
James Meade  Birleşik Krallık
1978 Herbert Simon  Amerika Birleşik Devletleri "Ekonomik organizasyonlar içinde karar-verme süreçleri üzerine öncü araştırları için"[19]
1979 Theodore Schultz  Amerika Birleşik Devletleri "Gelişmekte olan ülkelerin sorunlarını özellikle dikkate aldığı, ekonomik gelişme araştırmaları konusunda öncü çalışmaları için"[20]
Arthur Lewis  Amerika Birleşik Devletleri
 Saint Lucia
1980 Lawrence Klein  Amerika Birleşik Devletleri "Ekonometrik modeller kurduğu ve bunları ekonomik politikalar ve ekonomik dalgalanmaların analizine uyguladığı için"[21]
1981 James Tobin  Amerika Birleşik Devletleri "Finansal piyasaları analizi ve bunların harcama kararları, istihdam, üretim ve fiyatlarla ilişkisini analizi için"[22]
1982 George Stigler  Amerika Birleşik Devletleri "Piyasaların kamusal düzenlemesinin etkileri ve sebepleri, ve piyasaların fonksiyonu, endüstriyel yapılar konusunda yeni ufuklar açan çalışmaları için"[23]
1983 Gérard Debreu  Amerika Birleşik Devletleri
 Fransa
"Genel denge teorisinin titiz yeniden açıklaması ve ekonomik teoriye yeni analitik metotlar katması için"[24]
1984 Richard Stone  Birleşik Krallık "Milli muhasebe sisteminin gelişmesine esaslı katkıları ve dolayısıyla ampirik ekonomik analiz temellerini fazlasıyla geliştirdiği için"[25]
1985 Franco Modigliani  Amerika Birleşik Devletleri
 İtalya
"Finansal piyasaların ve tasarrufların analizinde öncü çalışmaları için"[26]
1986 James M. Buchanan  Amerika Birleşik Devletleri "Ekonomik ve siyasi karar verme teorisinde, kontrat ve anayasa temelindeki katkıları için"[27]
1987 Robert Solow  Amerika Birleşik Devletleri "Ekonomik büyüme teorisine yaptığı katkılar için"[28]
1988 Maurice Allais  Fransa "Kaynakların etkin kullanılması ve piyasalar teorisine öncü katkıları için"[29]
1989 Trygve Haavelmo  Norveç "Eşzamanlı ekonomik yapının analizi ve ekonometrinin olasılık teorisinin temellerini açıklığa kavuşturduğu için"[30]
1990 Harry Markowitz  Amerika Birleşik Devletleri "Finansal ekonomi teorisi konusunda öncü çalışmaları için"[31]
Merton Miller  Amerika Birleşik Devletleri
William Forsyth Sharpe  Amerika Birleşik Devletleri
1991 Ronald H. Coase  Amerika Birleşik Devletleri
 Birleşik Krallık
"Ekonominin kurumsal yapısı ve fonksiyonu için, mülkiyet hakları ve işlem maliyetlerinin önemini keşfedip açıklığa kavuşturduğu için"[32]
1992 Gary Becker  Amerika Birleşik Devletleri "Piyasa-dışı davranışlar da dahil olmak üzere, insan davranışı ve etkileşiminin çok geniş bir şekilde incelenmesi suretiyle mikroekonominin kapsamını genişletmesi için"[33]
1993 Robert Fogel  Amerika Birleşik Devletleri "Ekonomik ve kurumsal değişmeleri açıklamak için ekonomik teori ve kantitatif yöntemler uygulayarak ekonomi tarihi konusundaki araştırmaları yeniledikleri için"[34]
Douglass North  Amerika Birleşik Devletleri
1994 John Harsanyi  Amerika Birleşik Devletleri
 Macaristan
"İşbirlikçi olmayan oyun kuramında denge konusunda öncü analizleri için"[35]
John Forbes Nash  Amerika Birleşik Devletleri
Reinhard Selten  Almanya
1995 Robert Lucas, Jr.  Amerika Birleşik Devletleri "Rasyonel bekleyişler hipotezini tatbik etmesi ve geliştirmesi, ve dolayısıyla makroekonomik analizi değiştirip, ekonomik politika konusunda kavrayışımızı derinleştirdiği için"[36]
1996 James Mirrlees  Birleşik Krallık "Asimetrik enformasyonda teşviklerin ekonomik teorisine yaptıkları temel katkılar için"[37]
William Vickrey  Amerika Birleşik Devletleri
 Kanada
1997 Robert C. Merton  Amerika Birleşik Devletleri "Derivatiflerin değerini belirlemek için geliştirdikleri yeni metod için"[38]
Myron Scholes  Amerika Birleşik Devletleri
 Kanada
1998 Amartya Sen  Birleşik Krallık
 Hindistan
"Refah ekonomisi konusundaki katkıları için"[39]
1999 Robert Mundell  Amerika Birleşik Devletleri
 Kanada
"Değişik döviz kuru rejimlerinde mali ve parasal politikaların analizi ve optimum para alanlarının analizi için"[40]
2000 James Heckman  Amerika Birleşik Devletleri "Seçilmiş örneklerin analizi için teori ve metotlar geliştirdiği için"[41]
Daniel McFadden  Amerika Birleşik Devletleri "Ayrık seçimlerin analizi için teori ve metotlar geliştirdiği için"[41]
2001 George Akerlof  Amerika Birleşik Devletleri "Asimetrik enformasyonlu piyasalardaki analizleri için"[42]
Michael Spence  Amerika Birleşik Devletleri
Joseph E. Stiglitz  Amerika Birleşik Devletleri
2002 Daniel Kahneman  Amerika Birleşik Devletleri
 İsrail
"Özellikle insani karar verme ve belirsizlik içinde verilen kararlar konusunda, ekonomik bilimlere psikolojik araştırma kavrayışını entegre ettiği için"[43]
Vernon L. Smith  Amerika Birleşik Devletleri "Ampirik ekonomi analizinde, bilhassa alternatif piyasa mekanizmaları konusundaki çalışmalarda bir araç olarak laboratuvar deneylerini geliştirdiği için"[43]
2003 Robert F. Engle  Amerika Birleşik Devletleri "Zamanla değişen volatilite gösteren ekonomik zaman serilerinin analizi için geliştirdiği yöntemler için (ARCH)"[44]
Clive Granger  Büyük Britanya "Ortak eğilimler gösteren ekonomik zaman serilerinin (kointegrasyon), analizi için geliştirdiği yöntemler için"[44]
2004 Finn E. Kydland  Norveç "İş döngüsünün arkasındaki harekete geçiren gücün ve ekonomik politikanın çağa uyumu konularıyla dinamik makroekonomiye katkıları için"[45]
Edward C. Prescott  Amerika Birleşik Devletleri
2005 Robert Aumann  İsrail
 Almanya
"Oyun kuramı analizi ile, işbirliği ve uyuşmazlık konularındaki kavrayışımızı geliştirdikleri için"[46]
Thomas Schelling  Amerika Birleşik Devletleri
2006 Edmund Phelps  Amerika Birleşik Devletleri "Makroekonomik politikada dönemler arası takas imkânlarını analizi için"[47]
2007 Leonid Hurwicz  Amerika Birleşik Devletleri "Mekanizma tasarımı teorisinin temellerini attıkları için"[48]
Eric Maskin  Amerika Birleşik Devletleri
Roger Myerson  Amerika Birleşik Devletleri
2008 Paul Krugman  Amerika Birleşik Devletleri "Ticaret modellerinin ve ekonomik faaliyetin konumunu incelemesi nedeniyle"[49]
2009 Elinor Ostrom  Amerika Birleşik Devletleri "Özellikle kamu olmak üzere, ekonomi yönetimi konusundaki analizleri için"[10]
Oliver E. Williamson  Amerika Birleşik Devletleri "Özellikle şirket sınırları olmak üzere, ekonomi yönetimi konusundaki analizleri için"[10]
2010 Peter A. Diamond  Amerika Birleşik Devletleri "Arama friksiyonları içeren piyasaları analizleri için"[50]
Dale T. Mortensen  Amerika Birleşik Devletleri
Christopher A. Pissarides  Büyük Britanya
 Kıbrıs Cumhuriyeti
2011 Thomas J. Sargent  Amerika Birleşik Devletleri "Makroekonomide neden ve sonuç üzerindeki ampirik araştırmaları için"[51]
Christopher A. Sims  Amerika Birleşik Devletleri
2012 Alvin E. Roth  Amerika Birleşik Devletleri "Dengeli tahsis edilme kuramı ve piyasa tasarımı uygulaması için "[52]
Lloyd Shapley  Amerika Birleşik Devletleri
2013 Eugene Fama  Amerika Birleşik Devletleri "Aktif varlık fiyatlarının empirik olarak analizi için "[53]
Lars Peter Hansen  Amerika Birleşik Devletleri
Robert J. Shiller  Amerika Birleşik Devletleri
2014 Jean Tirole  Fransa "Büyük Firmaların piyasa Gücü ve kontrolu analizi için""[54]
2015 Angus Deaton  Birleşik Krallık
 Amerika Birleşik Devletleri
"Tüketim analizi, fakirlik ve iktisadi refah"[55]
2016 Oliver Hart  Birleşik Krallık "Sözleşme teorisine katkıları için" [56]
Bengt Holmström  Finlandiya

Ülkelere göre dağılım

Bugüne kadar 77 kişi Nobel Ekonomi Ödülü almaya layık görülmüştür. 77 kişinin ülkelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. İki ülkesi olan kişiler için, ait oldukları ülkelere 0,5'er puan eklenmiştir. Yani bir kişi hem İsrail hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden ise o zaman bu iki ülkeye 0,5'er puan eklenmiştir.

Ülkeler belirtilirken ödül alan kişinin, ödülü aldığı yılki milliyeti baz alınmıştır.

Ülke Ödül sayısı
Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 53
 Birleşik Krallık 9,5
 Norveç 3
 İsveç 2
 Fransa 2
 İsrail 1
 Almanya 1
 Hollanda 1
 Sovyetler Birliği 1
 Kanada 1
 Hindistan 1
 Finlandiya 1
Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs 0,5
TOPLAM 77

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

 1. Nomination and Selection of the Laureates in Economics. Nobel Foundation. Nobelprize.org/ekonomi alanındaki adaylar Erişim tarihi 15.10.2008 (İngilizce)
 2. Alfred Nobel – The Man Behind the Nobel Prize. Nobel Foundation. Nobelprize.org/alfred nobel Erişim tarihi 15.10.2008 (İngilizce)
 3. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. Nobel Foundation. Nobelprize.org/ekonomi Erişim tarihi 29.12.2010 (İngilizce)
 4. 1 2 The Nobel Prize. Nobel Foundation. Nobelprize.org/nobel ödülleri Erişim tarihi 15.10.2008 (İngilizce)
 5. 1 2 Nobel Ekonomi Ödülü 1969. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1969 Erişim tarihi 15.10.2008 (İngilizce)
 6. The Nobel Prize Award Ceremonies. Nobel Foundation. Nobelprize.org/ödül töreni Erişim tarihi 15.10.2008 (İngilizce)
 7. All Laureates in Economics. Nobel Foundation. Nobelprize.org/ekonomi ödülü sahipleri Erişim tarihi 17-10-2016 (İngilizce)
 8. Economics Table. Nobel Foundation. Nobelprize.org/ekonomi ödülü alan çalışmalar Erişim tarihi 15-10-2008 (İngilizce)
 9. "Nobel Laureates of UChicago". The University of Chicago. 8 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120908194351/http://www.uchicago.edu:80/about/accolades/nobel/. Erişim tarihi: 17-10-2013.
 10. 1 2 3 Nobel Ekonomi Ödülü 2009. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2009 Erişim tarihi 15-10-2009 (İngilizce)
 11. Nobel Ekonomi Ödülü 1970 Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1970 Erişim tarihi 15.02.2009 (İngilizce)
 12. Nobel Ekonomi Ödülü 1971. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1971 Erişim tarihi 15.02.2009 (İngilizce)
 13. Nobel Ekonomi Ödülü 1972. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1972 Erişim tarihi 15.02.2009 (İngilizce)
 14. Nobel Ekonomi Ödülü 1973. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1973 Erişim tarihi 15.02.2009 (İngilizce)
 15. Nobel Ekonomi Ödülü 1974. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1974 Erişim tarihi 15.02.2009 (İngilizce)
 16. Nobel Ekonomi Ödülü 1975. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1975 Erişim tarihi 15.02.2009 (İngilizce)
 17. Nobel Ekonomi Ödülü 1976. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1976 Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 18. Nobel Ekonomi Ödülü 1977. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1977 Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 19. Nobel Ekonomi Ödülü 1978. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1978 Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 20. Nobel Ekonomi Ödülü 1979. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1979 Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 21. Nobel Ekonomi Ödülü 1980. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1980 Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 22. Nobel Ekonomi Ödülü 1981. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1981 Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 23. Nobel Ekonomi Ödülü 1982. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1982 Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 24. Nobel Ekonomi Ödülü 1983. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1983 Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 25. Nobel Ekonomi Ödülü 1984. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1984 Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 26. Nobel Ekonomi Ödülü 1985. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1985 Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 27. Nobel Ekonomi Ödülü 1986. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1986 Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 28. Nobel Ekonomi Ödülü 1987. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1987 Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 29. Nobel Ekonomi Ödülü 1988. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1988 Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 30. Nobel Ekonomi Ödülü 1989. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1989 Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 31. Nobel Ekonomi Ödülü 1990. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1990 Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 32. Nobel Ekonomi Ödülü 1991. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1991 Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 33. Nobel Ekonomi Ödülü 1992. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1992 Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 34. Nobel Ekonomi Ödülü 1993. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1993 Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 35. Nobel Ekonomi Ödülü 1994. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1994 Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 36. Nobel Ekonomi Ödülü 1995. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1995 Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 37. Nobel Ekonomi Ödülü 1996. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1996 Erişim tarihi 13.03.2009 (İngilizce)
 38. Nobel Ekonomi Ödülü 1997. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1997 Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 39. Nobel Ekonomi Ödülü 1998. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1998 Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 40. Nobel Ekonomi Ödülü 1999. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1999 Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 41. 1 2 Nobel Ekonomi Ödülü 2000. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2000 Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 42. Nobel Ekonomi Ödülü 2001. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2001 Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 43. 1 2 Nobel Ekonomi Ödülü 2002. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2002 Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 44. 1 2 Nobel Ekonomi Ödülü 2003. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2003 Erişim tarihi 01.03.2009 (İngilizce)
 45. Nobel Ekonomi Ödülü 2004. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2004 Erişim tarihi 01.03.2009 (İngilizce)
 46. Nobel Ekonomi Ödülü 2005. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2005 Erişim tarihi 01.03.2009 (İngilizce)
 47. Nobel Ekonomi Ödülü 2006. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2006 Erişim tarihi 01.03.2009 (İngilizce)
 48. Nobel Ekonomi Ödülü 2007. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2007 Erişim tarihi 01.03.2009 (İngilizce)
 49. Nobel Ekonomi Ödülü 2008. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2008 Erişim tarihi 01.03.2009 (İngilizce)
 50. Nobel Ekonomi Ödülü 2010. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2010 Erişim tarihi 28.10.2010 (İngilizce)
 51. Nobel Ekonomi Ödülü 2011. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2011 Erişim tarihi 10.10.2011 (İngilizce)
 52. Nobel Ekonomi Ödülü 2012. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2012 Erişim tarihi 15.10.2012 (İngilizce)
 53. Nobel Ekonomi Ödülü 2013. Nobel Foundation. Erişim tarihi: 17.10.2013 (İngilizce)
 54. Nobel Ekonomi Ödülü 2014. Nobel Foundation. Erişim tarihi: 14.10.2014 (İngilizce)
 55. Nobel Ekonomi Ödülü 2015. Nobel Foundation. Erişim tarihi: 12.10.2015 (İngilizce)
 56. Nobel Ekonomi Ödülü 2016. Nobel Foundation . Erişim tarihi: 10.10.2016 (İngilizce)

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.