Niklas Luhmann

Niklas Luhmann'ın karikatürize edilmiş bir tasviri

Niklas Luhmann (8 Aralık 1927 - 6 Kasım 1998), Alman sosyolog. Yönetim uzmanlığı ve sosyolojik sistem kuramının önde gelen düşünürü. 70 kitap ve 400'e yakın makale yazan Luhmann, hukuk, ekonomi, politika, sanat, din, ekoloji, kitle iletişim araçları ve aşk gibi çok çeitli konuları incelemiştir. Önceleri Talcott Parsons'tan etkilenen Luhmann kısa zamanda kendi sosyal sistem teorisini geliştirmeye başlamıştır.

Luhmann'ın sistem teorisi bütün çalışmalarında birbirine bağlı olmak üzere üç ana konuya odaklanır:


Luhmann'a atıflar

Luhmann'ın sistem teorisine atıf yapan ya da kullanan sosyologlar (ülkelerine göre);

Avrupa'da:

Kuzey ve Güney Amerika'da:

Asya'da:

Atıflar genel itibariyle genel sosyoloji dersleri ve hukuk sosyolojisi üzerine olduğu kadar hükümet yapısı, organizasyonel yasama, birleşik sosyal sorumluluk konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Ortak çalışmalar

Luhmann ayrıca Paul Wühr'ün Yanlış Kitap (Das falsche Buch) adlı çalışmasında, Ulrich Sonnemann, Johann Georg Hamann ve Richard Buckminster Fuller arasında veya onlarla birlikte bir karakter olarak değerlendirilir.

Luhmann, memleketi olan Lüneburg'da babasının evinde Pons adlı bir bara sahiptir. Bu ev babasının bira fabrikasını da bünyesinde barındırmaktadır ve 1857'den beri ailenin elinde bulunmaktadır.[4]

Yayınlar

Makaleler;

Luhmann Hakkında

Kaynaklar

  1. Anderson, Niels A. (2003) Discursive analytical strategies : understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann. Policy Press. Bristol, UK. ISBN 1 86134440 6
  2. Jesper Taekke
  3. Schinkel, Willem (2007) Denken in een tijd van sociale hypochondrie, aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij
  4. http://www.fh-lueneburg.de/u1/gym03/homepage/chronik/luhmann/luhmschuel.htm Niklas Luhmannals Schüler des Johanneums, retrieved 2008-06-24

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.