Navarin Kalesi

Navarin Kalesi

Navarin Kalesi (Yunanca: Κάστρο Πύλου, İtalyanca: Il castello di Navarino), Yunanistan'daki Mora Yarımadası'nın batı kıyısında Pylos'ta yer alan bir kaledir. Navarin Deniz Savaşı bu kalenin açıklarında gerçekleşmiştir.

15. yüzyıla kadar ellerinde bulunduran Venedikliler burada büyük bir kale inşa etmişlerdi. Osmanlılar 1499 yılında Navarin Kalesi'ni Venediklilerden aldılar ve 1572 yılında kaleyi tekrar inşa ederek Anavarin-i atik adını verdiler. 1686-1715 yılları arasında Venedikliler, kaleyi ellerinde tutmayı başardı. Ama sonra Osmanlı tekrar kalei ele geçirdi (Mora Savaşı). Osmanlılar 18. yüzyılda kaleyi Anavarin-i Cedid adı altında tekrar inşa ettiler ama kısa bir süre sonra kale tekrar hasara uğradı. 1827 yılında Osmanlı donanması İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları tarafından Navarin limanında yenilgiye uğratıldı. Bu yenilgiden sonra 7 yıl sonra Osmanlı Devleti Yunanistan'ın bağımsızlığını kabul etmek zorunda kaldı ve Navarin yeni kurulan Yunan Krallığı'nın bir parçası oldu.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.