Muzafferiler

Muzafferiler
آل مظفر

1314–1393
İlhanlı topraklarının bölümler
Başkent Şiraz
Din İslam
Yönetim Monarşi
İran tarihi

Muzafferiler, İran'ın doğusunda ve güneyinde egemen olmuş hanedan (yaklaşık 1314-1393). Muzafferi egemenliği Isfahan'la Yezd arasında yer alan Meybod kentinin valisi Şerefeddin Muzaffer ile başladı. O sırada İran'ı egemenliği altında tutan İlhanlılara bağlı olan Şerefeddin Muzaffer'in oğlu Mübarezüddin Muhammed, 1314'te İlhanlı hükümdarı Ebu Said tarafından Fars ve Yezd valiliğine atandı. Ebu Said'in ölümünden sonra topraklarını genişleten Muhammed 1340'ta Kirman'da hüküm süren Kutluğhanlar hanedanının son temsilcisi Şah Cihan'ın tek kızıyla evlenerek bu bölgeyi de denetimi altına aldı. Bir dizi seferden sonra 1356'da İran'ın güneyini yönetimi altında birleştirdi. Aynı yıl Tebriz'e saldırıp kenti aldıysa da elinde tutamadı. 1358'de oğulları Kutbeddin Şah Mahmud (hükümdarlığı 1358-1375) ve Celalleddin Şah Şüca (hükümdarlığı 1358-1384) Muhammed'i tahttan indirerek, topraklarını aralarında paylaştılar.

Şah Şüca'nın, ölümünden kısa bir süre önce topraklarını üç oğlu arasında bölüştürmesi (1384) hanedanın zayıflamasına neden oldu. Şah Şüca'nın oğulları sonunda Timur'un üstünlüğünü tanımak zorunda kaldılar. Timur 1393'te son Muzafferi hükümdarı Mansur'u (hükümdarlığı 1384-1393) yenilgiye uğratıp öldürerek hanedana son verdi.

Muzafferi hükümdarları

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.