Muktadi

Muktadî
Ebû’l-Kâsım el-Muktadî
Abbâsî Halifesi
Hüküm süresi 1075-1094
Önce gelen Kâ'im
Sonra gelen Mûstazhir
Tam ismi
Ebû’l-Kâsım "el-Muktadî bi-ʿEmr i’l-Lâh" `Abd Allâh bin Muhammed ez-Zâhîre bin `Abd Allâh el-Kâ’im
Hanedan Abbâsî Hanedanı
Babası Muhammed ez-Zâhîre bin `Abd Allâh el-Kâ’im
Doğum 1056
Ölüm Şubat 1094
Dini Sünni İslam

Muktadî veya Ebû’l-Kâsım "el-Muktadî bi-ʿEmrillâh" Tam Adı: Ebû’l-Kâsım "el-Muktadî bi-ʿEmr i’l-Lâh" `Abd Allâh bin Muhammed ez-Zâhîre bin `Abd Allâh el-Kâ’im (Arapça: أبو القاسم "المطيع لله" الفضل بن جعفر المقتدر ; Ebū el-kāsim "el-muktadī bi-ʾemr allāh" ʿabd allāh bin muḥammed ed-daḫīre bin ʿabd allāh el-kāʾim) (d. 1056 – ö. Şubat 1094) Bağdad Abbâsî Hâlifelerinin yirmiyedincisidir.

Yaşamı

Muktadî babası Kâ'im'in 44 yıl uzun süren halifeliğinden sonra 1075'de Bağdad'da Abbâsî Hâlifesi oldu. 1055'den itibaren Bağdad halifelerini desteklemekte olan Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah tarafından Sünni halife olarak büyük saygı gösterilerek şereflendirildi. Melihşah dönemine kadar yapılan fetihlerle en geniş arazilerine yetişen Büyük Selçuklu Devleti'nin her tarafında Sünni müslümanların lideri olarak tanınıp hürmet gördü. Özellikle bu dönemde Arabistan'da Hicaz ile Mekke ve Medine kutsal şehirleri Şiî olan Fâtımîler'den alınıp Sünnîler'in eline geçmesi bu kutsal bölgelerde de Muktadî'nin halife olarak kabul edilmesine neden oldu.

Melikşah kızını Muktadî ile evlendirerek, bu izdivaçtan bir oğlan torunu olursa, dünyevî sultanlığı ile dini halifeliği birleştirme imkanlarını düşünmekte idi. Fakat bu iki kişi şahsen pek anlaşamadılar ve Melihşah'ın kızı bir erkek çocuk doğurduktan sonra kocasından ayrılıp oğlu ile Melikşah'ın merkezi kenti olan İsfahan'a gelip orada sarayda yaşamaya başladı. Bu evliğin planlanan sonuç doğurmamasından dolayı Melihşah halife Muktadî'ye daha tenkitçi gözle bakmaya başladı. Halife Muktadî'nın Basra'ya gönderilerek orada yaşaması hakinda bir emir verdi. Fakat çok geçmeden Melikşah'ın 1092'de ölümü Sultan'in bu emirinin gerçekte uygulanmasını önledi.

Abbasi halifesi Muktadî 1094'de vefat etti ve yerine Bağdad'da Abbâsî Hâlifesi olarak oğlu Mûstazhir halife oldu.

Kaynakça

  Ayrıca bakınız

  Dış bağlantılar

  Muktadi
  Doğumu: 1056 Ölümü: 1094
  Sünni İslam unvanları
  Önce gelen
  Kâ'im
  Abbâsî Halifesi
  1075 - 1094
  Sonra gelen
  Mûstazhir


  This article is issued from Vikipedi - version of the 12/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.