Mu

James Churchward'ın Mu'dan göçenlerin diğer kıtalara nasıl dağıldığını açıkladığı harita, Kayıp Kıta Mu, 1931.

Mu, Büyük Okyanus'ta yer aldığı [1] ve 14 bin yıl önce batarak yok olduğu ileri sürülen, hakkında birçok kişinin araştırma yaptığı efsanevi kıta.

Mu Kıtası hakkındaki ilk bulgular

İlk olarak İngiliz subay ve gezgin James Churchward'ın Tibet'te yaptığı araştırmalara dayanan ve bunlar hakkında yazdığı 5 adet kitabına konu edilmiştir. Churchward, Hindistan tapınaklarında bulduğu yazı tabletlerini oradaki rahiplerden on iki yılda öğrendiği Naga Maya dili ile tercüme ederek elde ettiğini açıkladığı efsaneye göre Büyük Okyanus'ta, Asya kıtası ve Amerika kıtası arasında ve Avustralya'dan birkaç misli büyüklükteydi, yüksek bir uygarlığa ulaştıktan sonra günümüzden yaklaşık 12.000 yıl önce bir deprem ya da tufan sonucu yok olmuştu.[2]

Theotihuacan Palenk Mabedi Piramidi'nde Mu'nun Batışı

Meksika'daki Theotihuacan Palenk Mabedi Piramidi'nin duvarına kazınmış bir yazıda Mu'nun batışı şöyle anlatılıyordu:

"6 Kaan yılı Zak ayı II Maluk günü başlayan korkunç yer sarsıntısı, 13 Şuen'e kadar devam etti. Mu kıtası felakete kurban gitti.

Mu ülkesi iki kere kalktıktan sonra bir gece çöktü, üstünü sular kapladı. Toprak birkaç defa havaya kalktı ve oturdu. Felaket, 64 Milyon

insanın ölümüne sebep oldu." [3] Mu, Zak ayının 13. Cuma günü batmıştı. O günden sonra "13" insanoğlunun uğursuz rakamı oldu.

Mu'nun izleri Amerika'dan Mısır'a, Orta Asya'dan Mezopatamya'ya kadar yayıldı. Tıpkı varlığı gibi yok oluşu da tüm dünyayı derinden sarstı.

Yonaguni, Japonya Japon dalgıçların Pasifik'te, Yonaguni Jima açıklarında, deniz dibinde keşfettikleri devasa piramitten görüntüler." (Masayuki Kimura'nın tezine dayanarak yapılan araştırma)

Mu Kıtası varsayımının bilimdeki kabul derecesi

Bilim çevrelerinde levha tektoniği konusundaki bilgi birikimine dayanarak Mu'nun da Atlantis gibi bir efsane olduğu konusunda görüş birliği vardır.[4] Levha tektoniğine göre kıtaları oluşturan SiAl (silisyum/alüminyum) kayalar, okyanus diplerini oluşturan SiMg (silisyum/magnezyum) kayalar üzerinde "yüzerler". Büyük Okyanus dibinde Mu kıtasını kanıtlayacak herhangi bir SiAl kayaya rastlanmamıştır.[5]

İlk kez James Churchward tarafından ortaya atılan[1],[6] geçmişte üzerinde ileri bir uygarlığın bulunduğu, Pasifik Okyanusunda bir kıtanın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belge[7] ve bulgular [8] mevcut olmakla birlikte, henüz arkeologlar arasında yaygınlık kazanmamış bir görüştür. Çin'e ve çevre adalara kaçanların kitabelerinde "Kıtamız battı, biz de buraya kaçtık" yazmaktadır. Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir. Türkler'in de kökeninin Mu kıtasından geldiği söylentileri, M. Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan bir ekip tarafından araştırılmıştır.

James Churchward'ın Kayıp Kıta Mu kitabındaki hayalî harita, 1927.
James Churchward'ın 1927 tarihli hayalî haritasının gazete basımından.

Churchward'ın İddiası

Churchward'ın iddia ettiğine göre [9] Mu uygarlığını araştırmasına başlaması,Hindistan'da yaşanan kıtlık döneminde halka destek olmak için bir tapınak okulunun başrahibine yardım ederken, adını vermediği gizli bir tapınağın arşivlerinde bulunan, çok eski bir dilde yazılmış olan Naacal Tabletleri'ni okumasıyla başlamıştır.[10] Söylediğine göre,[11] bu tabletleri okuyabilme becerisini de yine o tapınakta bulunan bir Hint başrahipten öğrenmiştir.[10] Churchward sonraki yıllarda, mineralog ve arkeolog olan Dr. William Niven tarafından Meksika'da ortaya çıkarılan tabletler üzerinde çalışmıştır. Çin'e, Hindistan'a, güney asya ülkelerine ve çevre adalara kaçanların kitabelerinde kıtamız battı, biz de buraya kaçtık yazmaktadır. Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir.

Churchward'a göre,[12] Mexico City yakınlarında 19211923 yılları arasındaki kazılarda keşfedilen bu 2600 tablet, Tibet'te öğrendiği Naga-maya dilinde yazılmıştı. Churchward'a göre [13] bu tabletler Maya Uygarlığı'na aitti ve 12.000 yıldan daha eskiydi.

James Churchward, yazmış olduğu Kayıp Kıta Mu isimli kitabında Mu'da yaradılışı şöyle açıklamaktadır.;

"İncil'deki Yaratılış hikayesi- yedi gün ve yedi gece efsanesi- ilk olarak Nil halklarından ya da Fırat Vadisi'nden değil, şu anda batık olan Mu kıtasından gelir." [10]

"Mu medeniyetinin kesinlikle Yunan, Kalde, Babil, Pers, Mısır ve Hindu medeniyetlerinden önce var olduğunu buldum. Bu kayıp kıtanın Hawaii'nin kuzeyinde bir yerlerden güneye Fiji ve Paskalya adalarına kadar uzandığını ve insanlığın yaşadığı ilk yer olduğunu hiç kuşku götürmeyecek bir biçimde keşfettim. Ülkenin 12.000 yıl önce büyük depremlerle battığını ve bir ateş ve su girdabında yok olduğunu öğrendim." [14]

Varsayımı savunanların görüşleri

Yaklaşık 50 yıl boyunca 20’den fazla ülkeye giderek Mu uygarlığı hakkında veri toplayan James Churchward’un ve Mu varsayımını destekleyenlerin Mu uygarlığı hakkındaki görüşleri kısaca şöyle özetlenebilir:

Genelde bu iddiaların herhangi birini destekleyecek arkeolojik veya antropolojik bulgu bulunmamaktadır. Mu dinine, kolonilerine (örneğin Uygur İmparatorluğu kolonisi fikri) ve Mu kıtasının nasıl battığına ilişkin iddialar Mu varsayımını savunanlar arasında da genel bir kabul görmemiştir.

Mu Dini'nin Dört Temel Kavramı

1-Tanrı tektir. Her şey ondan varolmuştur ve ona dönecektir.

2-Ruh ile beden birbirinden ayrıdır. Beden ölür ve ayrışırken ruh ölmez.

3- Ruh, mükemmeliğe ulaşmak için değişik bedenlerde yeniden doğar.

4- Mükemmeliğe ulaşan ruh Tanrıya döner ve onunla birleşir.[10]

İleri sürülen kaynaklar

Churchward'un yararlandığı ve tezini desteklediğini ileri sürdüğü kaynaklar şöyledir:

 1. Çin'de 400'e yakın piramit bulunur ve bu piramitlerin en az 10.000 yıllık olduğu söylenir. Bu piramitlerin, Mu varsayımında geçen Büyük Uygur İmparatorluğuna ait olduğu, Piramitler üzerinde bulunan yazıtlarda görülür. Xian şehrine 100 km uzaklıkta Qin Ling Shan dağlarında 34°21'44.48"N 108°37'50.88"E koordinatlarında bulunurlar. Ayrıca yerden yüksekliği 300 metreyi bulan en büyük piramide 'Beyaz Piramit' de denilmektedir. Piramitlerin bulunduğu yer yasak bölge ilan edildiğinden detaylı araştırma yapılamamaktadır. (İkinci Dünya Savaşı sırasında James Gaussman'ın Hindistan'dan Çin'e uçuşu sırasında gördüğü piramitler.)
 2. Dr. William Niven'in 1921-1923 yılları arasında keşfettiği, günümüzde Mexico Müzesi’nde bulunan 2600 tablet.
 3. Yucatan'da hazırlanmış eski bir Maya kitabı olan 'Troano El Yazması'. British Museum'da bulunmaktadir.
 4. Bir başka Maya kitabı olan Cortesianus Kodeksi. Bugün Madrid Ulusal Müzesi'nde bulunmaktadır.
 5. Paul Schlieman tarafından Tibet'teki bir Budist tapınağında keşfedildiği ileri sürülen “Lhassa Belgesi”.
 6. Yucatan'da (Meksika) Churchward’un batan Mu kıtasının anısına inşa edilmiş olduğunu ileri sürdüğü Uxmal tapınağı'ndaki yazıtlar. Bu tapınaktaki yazıtlarda “geldiğimiz yer olan Batı ülkelerinin anısını korumak için inşa edilmiştir” ifadesi bulunmaktadır.
 7. Meksiko şehrinin 96 km güneybatısında yer alan Xochicalo Piramiti yazıtları. Bu piramit, üzerindeki yazıtlara göre, “Batı ülkelerinin yıkımının anısına” inşa edilmiştir.
 8. Perezianus ve Dresden kodeksleri.

Çin'e, Hindistan'a, güney Asya ülkelerine ve çevre adalara kaçanların kitabelerinde "Kıtamız battı, biz de buraya kaçtık" yazmaktadır. Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir.Auguste Le Plongeon ve Brasseur de Bourbourg adlı araştırmacılar da Churchward'la aynı dönemde Mu konusunda araştırmalarda bulunmuşlardır; kimilerine göre[28] konuyu ilk kez Le Plongeon gündeme getirmiştir. Arkeolog Egisto Roggero, baron D’Espiard de Cologne, Hans S.Santesson, J.Churchward’dan sonra konuyla ilgilenen önemli araştırmacılar arasında sayılırlar. Mu araştırmacılarına göre, Büyük Okyanus'taki Mu kıtasından arta kalan, çoğu insanca meskûn olmayan adalardaki devasa kalıntıların da Mu varsayımını desteklediği iddia edilmektedir.[29]

Mu'dan yapılan göçler

Mu araştırmacılarına göre,[30][31] Mu kıtasından her kıtaya göçler yapılmışsa da başlıca göçler Kuzey ve Güney Amerika'ya, Orta-Asya'ya, Mısır ve Anadolu'ya yapılmıştır. Churchward'a göre [18][31] 70.000 yıl önce mevcut olan Uygur İmparatorluğu, Avrupa içlerine kadar uzanmaktaydı. Uygur İmparatorluğu birine Churchward'un manyetik felaket adını verdiği iki büyük doğal afetle -diğer afet dağların yükselmesidir- darbe yemiş ve sağ kalanlar aralarında Avrupa'nın birçok kavminin de bulunduğu çeşitli ari kavimleri oluşturmuşlardır. Kimilerine göre [32],Mu ya da Orta-Asya kökenli bu kavimlerin hemen hemen hepsinde (yaklaşık 40 dilde) telaffuzları az çok ufak farklarla, "baba" anlamına gelen ata sözcüğü mevcuttur. Churchward Uygurlar'ın torunları olan bu kavimlerden bazıları olarak Keltler'i, Basklar'ı ve Asyalı İskitler'i sayar.[31][33] Yine Churchward'a göre[31][34] Osiris Mu kıtasında eğitilmiş, Atlantis'te reform yapmış, Atlantis'li bir bilge ya da peygamberdir; öğretisi sonradan "Osiris dini" adını almış olup Hermes Trismegistus tarafından Mısır'a getirilmiştir. ABD’de “uyuyan peygamber” lakabıyla anılmış Edgar Cayce’in “akaşik okumalar”ına göre, Atlantis gibi Mu kıtası'nın da batmasına neden olan etken, Atlantisliler'den satanik yol mensuplarının, ellerindeki nükleer güçleri yıkıcı amaçlarla kullanmaları yüzünden yerkabuğunun dengelerini bozmalarıydı.[35]

Tahsin Mayatepek'in araştırmaları

Tahsin Mayatepek, Türk Dilini Tetkik Cemiyeti Başkanı İbrahim Necmi Dilmen ile yazışmalarından sonra Atatürk'e raporlar göndermişti. Bugüne kadar 7. rapordan 13. rapora kadar ulaşılabilmiştir. Turan Dursun 1978 yılında 14. rapora ulaştığını açıklamış ve bununla ilgili bir inceleme yazmıştı. Mayatepek raporlarından 7 numaralı raporda Churchward'ın kitaplarından bahsedilir. 1. rapordan 5. rapora kadar bulunamamıştır. Başka rapor olup olmadığı bilinmemektedir.

Tahsin Bey, Atatürk’ün isteğiyle 1935 yılında Türkiye'nin Meksika Elçiliği’ne atandı. Ancak Büyükelçi Tahsin Bey’in vazifesi çok daha farklıydı; Mustafa Kemal Atatürk Tahsin Bey’i Mu Kıtası, Mayalar ve Türkler arasındaki ilişkiyi araştırmakla görevlendirmişti.[36]

Mayatepek, 2 Mart 1936 tarihinde Churchward'ın kitapları ile ilgili 7. raporu kendisine sunduğunda Atatürk, Churchward'ın kitaplarını getirtmiş ve 60 çevirmene kısım kısım taksim ederek Türkçeye tercüme ettirmiştir.[36] Mayatepek raporlarının geri kalanları Maya kültürü ve dili ile ilgilidir. Tahsin Mayakon, Meksika’da Maya kültürünü incelemiş, incelemeleri sonucunda çok sayıda sözcüğün Türk ve Maya dillerinde aynı olduğunu saptamıştı.[36] Bu sözcüklerden biri de Türkçe’deki “tepe” sözcüğüydü (Maya dilindeki karşılığı “tepek” idi ve tepe anlamına geliyordu). Bunun üzerine Atatürk Tahsin Beyin soyadını “Mayatepek” olarak değiştirmiştir.[37] Fakat Tahsin Mayatepek’in iki kültür arasında bulduğu ortak noktalar sözcüklerden ibaret değildi; her iki kültür arasında, Mayalar’ın ayyıldızlı davullarından, Şamanik kültüründen, kilim desenlerinden, sembollerinden tüy takma alışkanlıklarına kadar pek çok ortak nokta mevcuttu. Tahsin Mayatepek, çalışmalarını belge ve fotoğraflarla 3 ciltlik bir defter hâlinde toplayarak Atatürk'e gönderdi.[36] Bunların ikisi 1970'lere kadar Türk Dil Kurumu kütüphanesinde bulunuyordu. Üçüncü defter kayıptır. Bu defterlerde dinî tören, ibadet ve tapınaklarda da benzerlikler bulunduğu belirtiliyordu. Ancak Tahsin Mayatepek, Mu dinini İslamiyet'le bağdaştırarak raporları amacı saptırdığından dolayı Atatürk'le arasında bir gerginlik olmuştur.[2]

Pek çok dilde ortak bir sözcük

Kimi araştırmacılara göre Türkçede "baba" anlamına gelen ata sözcüğünün az çok ufak söyleniş farklarıyla dünyanın farklı kıtalarında yaşayan kavimlerin dillerinde bulunması ve bunların hepsinde yine "baba" anlamına gelmesi, bütün bu kavimlerin geçmişte ortak bir kökeni olduğunu ortaya koymaktadır. Baba anlamına gelen birbirine yakın sözcüklerden ve kullanıldıkları dillerden bazıları 1936’daki Türk Dil Kurultayı’nda şöyle saptanmıştır:


Charles Berlitz'in saptadığı baba anlamlı sözcükler ve kullanıldıkları diller

Ayrıca bakınız

Mu Kıtası üzerine yazılan kitaplar

 • Türkçe çevirisi: Kayıp Kıta Mu, Ege Meta Yayınları (2000)
 • Türkçe çevirisi: Batık Kıta Mu'nun Çocukları, Ege Meta Yayınları (2001)
 • Türkçe çevirisi: Mu'nun Kutsal Sembolleri, Ege Meta Yayınları

Kaynakça

 1. 1 2 MU-1,URL erişim tarihi: 25 Haziran 2008 MU-2, Kayıp Kıta MU,Ege Meta Yayınları.Mu'nun Kutsal Sembolleri,Ege Meta Yayınları.Batık Kıta Mu’nun Çocukları, Ege Meta Yayınları
 2. 1 2 Sinen Meydan- Atatürk ve Kayıp Kıta Mu
 3. Sinan Meydan- Atatürk ve Kayıp Kıta Mu Sayfa:76
  Sinan Meydan- Atatürk ve Kayıp Kıta Mu
 4. Brennan, Louis A No Stone Unturned: An Almanac of North American Pre-history Random House 1959 p. 228
 5. Witzel, Michael in Archaeological Fantasies edited by Garrett G. Fagan Routledge 2006 ISBN 978-0-415-30593-8 p.220
 6. The Lost Continent of Mu
 7. -Mu- Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.19-20
 8. Pacifica kıtası hakkında bilimsel makaleler-1,Pacifica Kıtası hakkında bilimsel makaleler-2, Pacifica kıtası hakkında jeofizikçilerin bilimsel varsayımları/google,Pasifica-1,Pasifica-2,Pacific Ocean Floor Map,the ancient underwater pyramid
 9. Kayıp Kıta MU, Ege Meta Yayınları. Mu'nun Kutsal Sembolleri,Ege Meta Yayınları. Batık Kıta Mu’nun Çocukları, Ege Meta Yayınları,s.251-268
 10. 1 2 3 4 5 6 James Churchward- Kayıp Kıta Mu
 11. Batık Kıta Mu'nun Çocukları, Ege Meta Yayınları,s.251-268.-Mu- Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,Bilim araştırma Merkezi Yayınevi, s.14,Bad Archeology/Mu
 12. Niven,William,William Niven,Loren D. Adams Museum
 13. Kayıp Kıta Mu, Ege Meta Yayınları, s. 385
 14. Kayıp Kıta Mu- James Churchward Syf.23
 15. Kayıp Kıta Mu, Ege Meta Yayınları,s.57
 16. 1 2 MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.12
 17. Tro-Cortesianus elyazmasındaki bir metni Augustus Le Plongeon şöyle çevirmiştir: “Altıncı Kan yılında, Zac ayının 11. Muluc’unda başlayan yer sarsıntısı 13 Chuen’e kadar sürdü. Mu ülkesi kara parçası iki kez kalkıp suya girdi, gece sulara gömülüp gözden kayboldu. Yer altı ateşleriyle sürekli sarsıldı, çeşitli yerleri yeniden yükselip battı. Sonunda parçalandı ve bu kitabın yazılmasından 8.060 yıl önce 64 milyon nüfusuyla birlikte sulara gömüldü.” (-MU- Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık, Salt, Alparslan ve Sarıkaya, Haluk Egemen,Bilim Araştırma Merkezi Yayınevi,1978,İstanbul,s.90)The World of the Maya”, p.156, The World of Maya/ Sam Osmanagich/ The Maya between Lemuria and theYear 2012,Mu Map,Churchward’s hypothetical geological structure of hydrocarbon gases underlying the lost continent of Mu
 18. 1 2 Kayıp Kıta Mu, Ege Meta Yayınları,s.122-125,MAP OF THE GREAT UIGHUR EMPIRE, Mu,Uighur Empire and Migrations,Uighur-Churchward/Photos and maps
 19. Mu'nun Kutsal Sembolleri,Ege Meta Yayınları.-MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.48
 20. -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.52,48
 21. -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.58,59
 22. -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.36,58,59,60
 23. -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.34,35
 24. -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.39
 25. Astral Seyahat olağanüstü bir yetenek değil, gerekli çalışmalar ve konsantrasyon sonucu her insanın başarabileceği ruhsal bir çıkıştır.
 26. -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.39,40,108,115,116,117,128
 27. -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.96-98
 28. J.C. ; Le Plongeon and J.C.
 29. -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s.25-32. Theories about Lemuria ; Evidence of Lemuria or Mu ; The Sacred Symbols of Mu
 30. -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s. 64-80.
 31. 1 2 3 4 Kaybolmuş Mu Kıtası, 1934 çevirisi; Mu Kıtası ve Kıt'anın (11.500) Yıl Önce Pasifik Denizine Ne Surette Battığı Hakkında İzahat 3. Kısım;Amerika'daki Yerli Kabilelerden Birkaçının Dillerinde Bulduğum Türkçe Sözler; Mu’nun Mukaddes Sembolleri,1934 çevirisi;Mu’nun Çocukları,1934 çevirisi
 32. Semboller Ansiklopedisi,Ruh ve Madde Yayınları,s.59
 33. -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s. 86
 34. -MU-Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık,s. 58-61
 35. Cayce’s Vision of Atlantis
 36. 1 2 3 4 Kayıp Kıta Mu, Ege Meta Yayınları,İzmir,2000,s. 17-19
 37. Spiritüalizm Ruh Ansiklopedisi, Kuday, İ. L. ve Akay, A. Sevil. Gayret Kitabevi İstanbul, 1950,s.77

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.