Midraş

        
Yahudilik

Midraş (İbranice: מדרש; çoğulu midraşim), Musevilik'te kutsal metinlerin haftalık sinagog toplantılarında okunması ve dinleyicilere ders olarak verilen eşlik eden açıklamalardan oluşan külliyat.[1]

Midraş İslami kültürde tefsir ile eşdeğerdir. Aynı zamanda bu amaçla yazılan kitaplara da midraş denir. Talmud ve Midraş Yahudi medeni kuralları, sözlü kurallar ve efsanelerden oluşur.[2] Anlatılan hikayelerde gerçeklik değil, alınması istenen ders önemlidir;

"Midraş Rabbah"a göre, İbrahim tapınaktaki en büyük put dışındaki tüm putları kırar. Bunun üzerine babası Terah ve diğer önde gelen kişiler tarafından sorgulanan İbrahim, sorulara alaycı bir üslupla cevap verir. İbrahim putların yemesi için en büyük puta bir adet öküz verdiğini, ancak küçük putların hızlı davranıp öküzü yediklerini, büyük putun da kendisine gösterilen bu saygısızlık karşısında öfkelenerek diğerlerini parçaladığını söyler.[3] Başka bir anlatımda İbrahim’in büyük puta sunduğunu söylediği şey bir tabak buğday unudur.[4]

Ayrıca sinagoglarda dinsel eğitim verilen okullara da midraş adı verilir. Türkiye'deki sinagogların midraş bölümleri, 1948'de İsrail devletinin kurulmasıyla Türkiye'de mukim Musevilerin anılan ülkeye göç etmeleri sonucunda Musevi cemaatinin sayıca daralmasından ötürü kapanmak zorunda kalmıştır. Midraş ile medrese sözcüğü aynı kökten türemiştir.

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/8/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.