Megara okulu

Megara okulu, Sokratesçi filozof Eukleides'in kurucusu olduğu felsefe okuludur.

Eukleides Megaralı olduğundan okul bu isimle adlandılmıştır. Megara Okulu’nda mantığa önem verildiği bilinmektedir. Hatta Diodorus'un bir mantık sorusuna cevap veremediği için intihar ettiği söylenmektedir. Elea okulunun etkisinde de kalmış olan Eukleides, hem bu okulun öğretisini hem de Sokrates'in ahlak ilkesini birleştirmeye çalışan bir sentez ortaya koymuştur. Sofistik düşüncedeki eristik yaklaşımını geliştirmişlerdir. "Bir olan iyidir", temelinde bir ahlak felsefesi biçimlendirmişlerdir. İlginç paradoksal düşünüşü devam ettirmişler ve diyalektiği olumsuz anlamda kullanmışlardır. Bir anlamda bu nedenle bu okula diyalektikçiler de denilmektedir. Çok yaygın ve güçlü bir okul olmamış, etkili bir süreklilik sağlayamamıştır.

Diodorus, Kronus ve Philo, Megara okulunda yetişlen en önemli mantıkçılardır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.