Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerini bünyesinde barındıran Marmara Üniversitesi fakültesidir. Nişantaşı Kampüsü'nde bulunmaktadır. En kıdemli dekanı Prof. Dr. Ünsal Oskay'ın ardından Prof. Dr. Aleaddin Asna da ölmüştür. Son dekan Prof. Dr. Yusuf Devran'ın görevi bitmiştir. Şu an dekan vekili Prof. Dr. Selma Ulus'un yerine yeni dekan Prof. Dr. Ergün Yıldırım görevine başlamıştır.

Tarihçe

1948'de Şehzadebaşı'nda Müderris Yahya Fehmi Tuna tarafından ilk gazetecilik okulu, "İstanbul Gazetecilik Okulu" adıyla orta dereceli bir eğitim kurumu olarak açılmıştır.

Yahya F. Tuna'nın kurduğu bu okul, 1966-1967 yılında Fındıkzade'deki binasına taşınarak bugünkü İletişim Fakültesinin nüvesini teşkil etmiştir.

1966-1967 eğitim - öğretim yılında özel teşebbüs olarak kurulan "İstanbul Özel Gazetecilik Okulu" 1971 yılında devletleştirilerek İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne "İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu" adıyla bağlandı. 1973 yılında öğretim süresi 4 yıla çıkarıldı.

20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "Basın - Yayın Yüksekokulu" olarak adı değiştirildi ve Marmara Üniversitesi'ne bağlandı.

Fakülte, 11/07/1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 03/07/1992 tarihli 3837 sayılı yasa ile Basın Yayın Yüksekokulu'ndan İletişim Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. Yükseköğretim Kurulunun 24/06/1993 tarihli toplantısında aldığı kararla Bölümler ve Ana Bilim Dalları şu andaki şekli ile teşekkül etmiştir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.