Market cap

Market cap, market capitalisation teriminin kısaltması. Bir şirketin piyasadaki hisse sayısının bir hissenin fiyatıyla çarpımına eşittir.

Yüksek market cap değerleri genelde bir şirketin benimsenmiş, kaliteli olduğuna ve kâğıtlarının sıklıkla ticaretinin yapıldığına işarettir. Her ne kadar bu rakam şirket değerinin bir göstergesi olsa da, değişen piyasa şartlarına bağlı olarak geçici bir niteliğe sahiptir.

Market cap her zaman bir şirketin gerçek değerini göstermeyebilir. 1990 sonlarında yaşanan .com patlaması sırasında bunun örnekleri görülebilir. Değersiz ve neredeyse iş yapmayan şirketlerin market cap değerleri, o dönemde bir anda astronomik değerlere fırlamıştır. Aynı şekilde bir şirketin işleri iyi olabilir, fakat kitlelerin dikkatini çekememesi sebebiyle market cap değeri beklenenin çok altında gözükebilir.

Market cap değerlerine göre şirketler şöyle sınıflandırılabilir:

Small-cap'ten daha küçük ölçekteki şirketlet kendi içinde şöyle sınıflandırılabilir:

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.