Maliye bölümü

Maliye bölümü, kökü Ankara Mülkiye'ye[1] dayanan 1981 sonrası yüksek öğretimin yeniden yapılanmasıyla diğer iktisadi fakültelerde de açılan ve ilgi alanı kamu kesimi ekonomisi olan bölüm.

Cumhuriyet döneminde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi[2] ile İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi[3] Türkiye'de Maliye bölümlerinin doğmasına katkı sunmuştur.

Maliye lisans eğitimi dünya genelinde Türkiye'de ve birkaç Uzakdoğu ülkesinde verilmektedir. Batı ülkelerinde "Maliye" adı altında lisans programı yoktur. Batılı ülkelerde mali konularda daha çok "Kamu Ekonomisi" adı altında yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

Maliye bilimi

Maliye bilimi, bir tarafı iktisata bir tarafı da hukuka uzanan disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Maliye biliminin ilgi alanı, iktisat biliminin ilgi alanının özel bir bölümü olduğundan iktisat temelinde yükselen bir bilim dalıdır. Maliye, devlet ile toplum arasındaki mali olayları ve ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.

Maliye teriminin İngilizce'deki karşılığı "Public Finance", Fransızca'daki karşılığı "Finance Publique"dir. Başta devlet olmak üzere tüm kamu kurumlarının kamusal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kamusal mal üretmek amacıyla yaptıkları harcamaları ve bu harcamaları yapabilmek için gerekli gelirleri, ayrıca gelir ve gider arasındaki dengeyi inceleyen bilim dalıdır.

Türkiye'de alt bilim dalları şu şekilde oluşturulmuştur.

Bölümün amacı

Maliye bölümleri, öncelikle devletin mali personel ve uzman ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kurulmuştur. Bölümün amacı öğrencileri yurtiçi ekonomisine ve dünya ekonomilerine dair işleyiş kuralları konusunda eğitmek, kamu sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirmektir. Bunun yanında özel sektörde etkinlik gösteren finansal kuruluşların ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.

Öğrenciler maliyenin temel dersleri yanında iktisat ve işletme alanında teorik ve pratik dersler yanında hukuk, siyaset bilimi gibi dersler alırlar. İstatistik ve matematik gibi dersler de destekleyici dersler olarak yer alır.

Bölüm mezunları Maliye ve İçişleri Bakanlıkları, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı başta olmak üzere birçok kamu kurumunda çalışmaktadırlar.

Lisans eğitimi veren üniversiteler

Örgün eğitim veren üniversiteler: (Birçok üniversitenin ikinci öğretim programı da bulunmaktadır.)

Henüz lisans eğitimi vermeyen ve yapılandırmasını sürdüren üniversiteler:

Uzaktan eğitim veren üniversiteler:

Açıktan öğretim veren üniversiteler:

Lisansüstü eğitim veren üniversiteler

Maliye Sempozyumu

1985 yılından beri, her yıl Mayıs ayında Türkiye'deki tüm Maliye bölümlerinin katıldığı sempozyum düzenlenmektedir. 1985 yılında Anadolu Üniversitesi öncülüğünde başlamıştır. 1996 yılında düzenlenememiştir.

Üniversite Düzenlediği Yıllar
Anadolu Üniversitesi (1985), (1986), (1999)
İstanbul Üniversitesi (1987), (1994), (1997), (2012)
Dokuz Eylül Üniversitesi (1988), (1995), (1997)
Gazi Üniversitesi (1989), (2010)
Hacettepe Üniversitesi (1990), (2008)
Marmara Üniversitesi (1991), (1998), (2003)
Uludağ Üniversitesi (1992), (2004)
Çukurova Üniversitesi (1993)
Akdeniz Üniversitesi (2000)
Celal Bayar Üniversitesi (2001)
Ankara Üniversitesi (2002)
Pamukkale Üniversitesi (2005)
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (2006)
Süleyman Demirel Üniversitesi (2007)
Osmangazi Üniversitesi (2009)
Harran Üniversitesi (2011)
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2013)
Sakarya Üniversitesi (2014)
Adnan Menderes Üniversitesi (2015)
Mersin Üniversitesi (2016)

Temel dersleri

Altyapı oluşturma dersleri

İktisadi dersler

Mikro

Makro

Hukuki dersler

Bütçe dersleri

Diğer alan dersleri

Pratiğe yönelik dersler

Kaynakça

  1. 1913'te Kısm-ı Malî adıyla eğitim verilmiştir. Yapılan değişikliklerle 1950 yılında Mali Şube, 1955'te İktisat-Maliye Şubesi adıyla eğitim verilmiştir.
  2. 1940'lı yıllardaki Umumi İktisat ve Maliye Teorisi Kürsüsü ile Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü 1952'den sonra Maliye Disiplini adıyla devam etmiştir.
  3. Maliye-Muhasebe Kürsüsü 1959'da kurulmuştur.

İç bağlantılar

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/5/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.