Mustencid (Abbasi-Memlük)

el-Mûstencid bi’l-Lâh ("Abbâsî-Memlûk") Tam Adı: Ebû’l-Mehâsin Yûsuf "el-Mûstencid bi’l-Lâh" 70. İslam Halifesi.

Abbasi hanedanına mensuptur. 1455-1479 yılları arasında Memlük Devleti'nin koruması altında halifelik yapmıştır.

Kaynakça

Mustencid (Abbasi-Memlük)
Doğumu: ? Ölümü: 1479
Sünni İslam unvanları
Önce gelen
Kaim
Ebû’l-Bekâ' Hamza "el-Kâ'im biʿEmr i’l-Lâh"
İslam Halifesi
1455 - 1479
Sonra gelen
II. Mütevekkil
Ebû’l-`Izz `Abd el-`Azîz "el-Mûtevekkil ʿalâ ʾl-Lâh es-Sânî"
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.